Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ - Η Θεοτόκος Παναγία γέννησε Τον Θεάνθρωπο

Διαβάζουμε: «—Ἐσείς οἱ ἱερεῖς εἶσθε τρελλοί πού διδάσκετε τό λαό, ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι τό πρῶτο ὄν καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχη μητέρα, ἔλεγε ἕνας μηχανικός σ᾽ ἕναν ἱερέα.

—Ἔχεις δίκιο, ἀπάντησε ὁ ἱερέας. Ὁ Θεός, ὡς Θεός, δέν μπορεῖ νά ἔχη μητέρα. Ἀλλά ὁ Θεός, ὡς ἄνθρωπος, μπορεῖ, μάλιστα πρέπει νά ἔχη μητέρα.

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ - Αγιογραφικά χωρία σχετικά με την Εξομολόγηση

Ἔχοντας ὡς ὁδηγό τήν Ἁγ. Γραφή, θά παρουσιάσουμε στήν ἀγάπη σας τή διδασκαλία της ὅσον ἀφορᾶ τήν ἁμαρτία. Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο ἀναμάρτητο, αὐτός, ὅμως, παρασυρθείς ἀπό τό διάβολο, παράκουσε τόν Κύριο καί ἔπεσε στήν ἁμαρτία. Γιά τή διόρθωσι τοῦ ἀνθρώπου ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός: «εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ (: γιά νά καταστρέψη) τά ἔργα τοῦ διαβόλου»(Α´ Ἰω 3, 8). Πρός τό σκοπό αὐτό ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία εἰσερχόμασθε διά τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο καθαρίζει καί τό προπατορικό ἁμάρτημα καθώς καί ὅλες τίς ἁμαρτίες τίς ὁποῖες ἔχει διαπράξει ὁ (ἐνήλικος) βαπτιζόμενος.

Άγιοι - Τιμητική προσκύνηση - Ιεροί Ναοί - Αναίρεση προτεσταντικών επιχειρημάτων μέσα από την Αγία Γραφή

Απαντήσεις μέσα από την Αγία Γραφή, σε έναν διαμαρτυρόμενο που έθεσε τα ερωτήματα. Η απάντηση από έναν σεβαστό και ευλαβή Μοναχό, που έχει οδηγήσει πολλούς στην Ορθοδοξία και τώρα είναι αδελφοί μας εν Χριστώ. Κατωτέρω το κείμενο του διαλόγου με τις απαντήσεις, και τα Αγιογραφικά χωρία. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ


Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος ἀπαντᾶ στόν  κ. Χαραλαμπάκη: «Ἡ Βίβλος στό Γ´ Βασ 13, 1-5 μᾶς λέει, ὅτι ἕνας ἀναντίρρητα “ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ” “παρεγένετο ἐν λόγῳ Κυρίου εἰς Βαιθήλ. Καί Ἱεροβοάμ εἱστήκει ἐπί τό θυσιαστήριον τοῦ ἐπιθῦσαι (: γιά νά θυσιάση). Καί ἐπεκάλεσεν (ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ) πρός τό θυσιαστήριον ἐν λόγῳ Κυρίου

ΑΘΕΪΑ – ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ; – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ DAWKINS – ΚΩΣΤΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ


Ο Φυσικός Ιωάννης Κωστώφ απαντά βήμα προς βήμα

στους ισχυρισμούς του Dawkins και τους εξουδετερώνει.

(Αποσπάσματα από το βιβλίο του)

«Τα Εὐαγγέλια μᾶς παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες πού δέν τίς συναντᾶ ὅποιος διαβάζει τίς ἀφηγήσεις θανάτου μεγάλων ἀνδρῶν.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού

Ἀθεϊσμός - Τίνος Eἶναι ἡ Aὐταπάτη

{Μέ ἀφορμή τό "Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη" τοῦ Richard Dawkins}

«Δέν μπορεῖ ποτέ νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἔλαβε χώρα ἡ ἐξέλιξι διότι ἀναγκαία προϋπόθεσι τῆς ἀποδείξεως εἶναι ἡ ὕπαρξι ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύει. Ἐφόσον, ὅμως, σύμφωνα μέ τίς ἐξελικτικές ἀντιλήψεις ὁ ἄνθρωπος (ὁ ὁποῖος θά ἔπρεπε νά ἀποδείξη τό ζητούμενο) εἶναι ὁ τελευταῖος κρίκος τῆς βιοσφαιρικῆς ἁλυσίδος, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἦταν παρών στά προηγούμενα στάδια καί συνεπῶς οὔτε τά παρατήρησε οὔτε τά κατέγραψε. Καί, βέβαια, τώρα πλέον δέν μπορεῖ νά τό κάνη αὐτό, διότι ἀνήκουν στό παρελθόν. Τό νά μποροῦσε νά τό κάνη —ὑποθετικά μιλοῦμε— ἰσοδυναμεῖ μέ τό νά παρακολουθοῦσε τήν ἀρχή του (σ᾽ ὁποιοδήποτε στάδιό της). Γιά νά γίνη, ὅμως, αὐτό, θά ἔπρεπε νά εἶναι προγενέστερος ἀπ᾽ αὐτήν (!), πρᾶγμα ἀπαράδεκτο λογικά» (Ἰωάννου Κωστώφ, Συμβολή στήν Τελετή Λήξεως τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως, Ἀθήνα 1988, 194).

Εξελικτική Δημιουργία Exeldim - Η θρησκεία του Χίτλερ - Ευγονική - Ναζισμός - Νέα Τάξη πραγμάτων - Αντίχριστος

Ο Χίτλερ προχώρησε στο ολοκαύτωμα του Β' Παγκοσμίου πολέμου μέσα από την δαιμονική πίστη του, στην θρησκεία του Σατανά, στην δαιμονική "Εξελικτική Δημιουργία Exeldim".

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ – Η ΨΕΥΔΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ – Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ RICHARD DAWKINS


Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού


Ἀθεϊσμός - Τίνος Eἶναι ἡ Aὐταπάτη

Οι προαδαμιαίοι εξελισσόμενοι πιθηκάνθρωποι (και οι γονείς του Αδάμ) αναστήθηκαν!!!


Ας δούμε μερικά σημεία, από την διδασκαλία της αίρεσης "Exeldim Εξελικτική Δημιουργία". 
Σημεία που έρχονται σε ευθεία αντίθεση, και σύγκρουση με την Αγία Γραφή και την Ορθόδοξη πίστη.

Η αίρεση αυτή πρεσβεύει τα εξής:

Η ηλικία της Γης – Θεός και Επιστήμη _Ρ_Α_Δ_Ι_Ο_Χ_Ρ_Ο_Ν_Ο_Λ_Ο_Γ_Η_Σ_Η_


“… εκτίμηση της ηλικίας της Γης γύρω στα 10.000 έτη (!) και

όχι δισεκατομμύρια έτη που πιστευόταν μέχρι τώρα”

(Αμερικανός χημικός Williard Libby)

ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ - Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ RICHARD DAWKINS http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com CREATION TRUTH ORTHODOXY


ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού
Ἀθεϊσμός – Τίνος Eἶναι ἡ Aὐταπάτη

{Μέ ἀφορμή τό “Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη” τοῦ Richard Dawkins}

Ἡ Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως γίνεται προσπάθεια νά παρουσιασθῆ ὡς τό κυριώτερο ἀτού τῶν ἀρνητῶν ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ.

Θεωρία της Εξελίξης Από το βιβλίο “Πίστη και Λογική” όπου ο Αρχιμανδρίτης π. Ιωάννης Κωστώφ απαντά στις ερωτήσεις του Μαλώνη Μελινού


Μανώλης Μελινός: Ας επανέλθουμε, τώρα, στο θέμα της σχέσεως ανθρώπου- ζώων, από το οποίο σας είχα διακόψει.

π. Ιωάννης Κωστώφ: Ναι. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα ζώα

Επίσκοποι μοιράζουν την Καινή Διαθήκη στα σχολεία μαζί με τους Γεδεωνίτες..!!!

Ενημερώνουμε όσους δεν το γνωρίζουν ήδη, ό,τι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δέχεται ως έγκυρο κείμενο της Αγίας Γραφής :

1) Την Παλαιά Διαθήκη των Εβδομήκοντα (Ο') 

 2) Την Καινή Διαθήκη το αρχαίο κείμενο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

Κανένα άλλο κείμενο δεν είναι αξιόπιστο και έγκυρο. 

Δεν πρέπει να μελετάμε τις μεταφράσεις των διαφόρων ομολογιών εάν αυτές δεν συμφωνούν και δεν είναι εγκεκριμένες από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Παρατηρείται το φαινόμενο κάθε ένας να βγάζει μια μετάφραση που να συμφωνεί με τις δικές του δογματικές πεποιθήσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο και το καταδικάζει η ίδια η Αγία Γραφή. 

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και από όποιον άλλο ερευνητή θέλει να μάθει την αλήθεια, όταν κρατάει στα χέρια του μια μετάφραση. 

Πρέπει να δεχόμαστε και εμπιστευόμαστε για την σωτηρία μας μέσω της Ορθοδόξου Πίστεως  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ  Την Παλαιά Διαθήκη των Εβδομήκοντα (Ο') και την Καινή Διαθήκη το αρχαίο κείμενο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, χρησιμοποιεί στις Ιερές Ακολουθίες και στη Θεία Λειτουργία. 

Πρωταρχική ευθύνη έχουν οι υπεύθυνοι ποιμένες του λαού, οι Ιερείς κάθε βαθμού, στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί - θεολόγοι και κατόπιν έχουν ευθύνη όλοι οι λαϊκοί να γνωρίζουν, μετά από σοβαρή έρευνα και μελέτη, ποια είναι η πίστη τους και ποια κείμενα εμπιστεύονται για την Χριστιανική Ορθόδοξη κατήχηση των ιδίων και των παιδιών τους. 

Το ανωτέρω σχόλιο υπογράφεται από το ιστολόγιό μας.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Μητρόπολη Κορίνθου

“Οι Φίλοι της Αγίας Γραφής" και η Μητρόπολη Κορίνθου μοίρασαν την Αγ. Γραφή σε σχολεία του νομού.

22η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας γραφείο ειδήσεων Amen.gr

Το Σάββατο 30 Μαρτίου έλαβε χώρα η εικοστή δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Μέσα σε κλίμα αδελφικής εν Χριστώ αγάπης συναντήθηκαν τα 35 μέλη της Εταιρίας που ανήκουν στην 
Ορθόδοξη Καθολική και  Ευαγγελική  Εκκλησία.
Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ενημερώνουμε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Επαρχίας μας ότι οι Καινές Διαθήκες και ο ψηφιακός δίσκος (CD) με την ανάγνωση της Καινής Διαθήκης που διανέμονται δωρεάν αυτές τις ημέρες στην πόλη μας και στα χωριά μας, είναι το γνήσιο Ορθόδοξο Χριστιανικό κείμενο, εγκεκριμένο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους προτρέπουμε να τα κρατήσουν. Η όλη προσπάθεια είναι προτεσταντικού ιεραποστολικού συλλόγου που θεωρεί έργο του να διανέμει την Ορθόδοξη Καινή Διαθήκη σε επαρχιακές ελληνικές πόλεις και αγροτικές περιοχές. Η διανομή των παραπάνω γίνεται από Προτεστάντες που ήρθαν στη Θράκη από διάφορες χώρες του κόσμου. Τα υπόλοιπα φυλλάδια που εμπεριέχονται στην πλαστική τσάντα, δεν ωφελούν πνευματικά.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως 
κ. Άνθιμος ενημερώθηκε αυτοπροσώπως από τους υπευθύνους της προσπάθειας αυτής και τους εξέφρασε τις απόψεις του για την συγκεκριμένη ιεραποστολική μέθοδο.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος μιλά για τον Νεόφυτο Βάμβα


Μια ιδιαίτερα σημαντική ομιλία για τον βίο, την προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου Έλληνα κληρικού Νεοφύτου Βάμβα, εκφώνησε σήμερα στην Συρο, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος. Η ομιλία εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ι.Μ. Σύρου για την επέτειο των 180 ετών από της ιδρύσεως του πρώτου γυμνασίου από τον Αρχιμανδρίτη Νεόφυτο Βάμβα.