Επιτρέπεται να προσκυνούμε και να ασπαζόμαστε αντικείμενα όπως πέτρες και ξύλα; - Διαβάστε τον Ε' Τόμο του Αγίου Παΐσιου, σελ. 103, με τίτλο: Πάθη και Αρετές.