Kosmas - Agrinio

Kosmas - Agrinio

Μάρτυρες του Ιεχωβά : Γιατί δεν κρατάνε όπλο στο Στρατό ή ως διορισμένοι σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ;

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να διαδίδουν δημοσίως την πίστη τους. Με την ίδια λογική έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι το ίδιο δικαίωμα, της γνώμης και της ελεύθερης έκφρασης των πεποιθήσεών μας με κάθε σεβασμό προς την αντίθετη άποψη.

Στο περιοδικό τους με τίτλο : «Η ΣΚΟΠΙΑ» (Η ΣΚΟΠΙΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2017) με το άρθρο : «Θα ήταν κατάλληλο να έχει ένας Χριστιανός πυροβόλο όπλο, όπως πιστόλι ή τουφέκι, για προστασία από άλλους ανθρώπους;»

Υποστηρίζουν ό,τι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν για κανέναν λόγο αυτοάμυνας ή προστασίας, οποιοδήποτε 

Αρχικά, γράφουν ό,τι ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής, μετά γράφουν ό,τι αν κάποιος Μάρτυρας του Ιεχωβά που κατέχει πυροβόλο όπλο, στις παραπάνω περιπτώσεις,  τότε δεν του επιτρέπουν κανένα προνόμιο μέσα στην οργάνωσή τους, θα θεωρείται ως "ανώριμος", δηλαδή, ως κάποιος "κατώτερης πνευματικής ωριμότητας" που δεν είναι τόσο αξιόλογος και τόσο πιστός αδελφός Μάρτυρας του Ιεχωβά, όπως οι άλλοι οι οποίοι δεν φέρουν πυροβόλο όπλο. 

Το ερώτημα είναι : Εφόσον είναι αμαρτία η αυτοάμυνα με πυροβόλο όπλο, γιατί δέχονται την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος που διασφαλίζουν τα σύνορα και την Εθνική κυριαρχία της χώρας;

Ένα άλλο ερώτημα είναι : Γιατί δέχονται την προστασία της Ελληνικής Αστυνομίας;  Άλλωστε, δέχονται ως μέλη και βαπτίζουν, εάν αυτοί δεχτούν, Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς. Αυτοί τότε υποχρεώνονται να παραδώσουν τα πυροβόλα όπλα τους;

Μήπως μπορούν να μας εξηγήσουν οι αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά, για ποιο λόγο απαγορεύονται  ΜΟΝΟ τα πυροβόλα όπλα;

Σε επιθέσεις τις τελευταίες μέρες, είδαμε στα κανάλια της Τηλεοράσεως, πολλούς θανάτους με χρήση μαχαιριών, ή αυτοκινήτων που χτυπούν πολλούς ανθρώπους, αυτά δεν είναι όπλα; 


Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν απαγορεύουν και όλα τα υπόλοιπα όπλα, αλλά απαγορεύουν ΜΟΝΟ τα πυροβόλα όπλα;

Τα πυροβόλα όπλα είναι πρόσφατη εφεύρεση του ανθρώπου.

(Το πυροβόλο είναι ένα φορητό όπλο με κάννη που εκτοξεύει ένα ή περισσότερα βλήματα, συνήθως από την δράση μιας εκρηκτικής δύναμης. Τα πρώτα πυροβόλα εμφανίστηκαν τον 13ο αιώνα, στη Κίνα, όταν η ατομική-φορητή λόγχη φωτιάς συνδυάστηκε με βλήματα. Η τεχνολογία αυτή εξαπλώθηκε σταδιακά στην υπόλοιπη Ανατολική Ασία, τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια στην Ευρώπη).Ο Ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε διάλογο με Στρατιωτικούς και  ουδέποτε τους είπε να πετάξουν τα όπλα τους. Αν ήταν τόσο κολάσιμο να υπάρχουν στρατιώτες τότε δεν έλεγε κάτι ο Χριστός για να τους αποτρέψει από την κόλαση; 
Ο Κύριος όχι μόνο δεν τους είπε τίποτε για τα όπλα τους, αλλά αντιθέτως τους έδωσε συμβουλές για να ασκήσουν καλύτερα την υπηρεσία τους.


«Ηρώτων δε αυτόν και στρατιωτικοί, λέγοντες· Και ημείς τι θέλομεν κάμει; Και είπε προς αυτούς· Μη βιάσητε μηδένα μηδέ συκοφαντήσητε, και αρκείσθε εις τα σιτηρέσιά σας».(Λουκάς 3:14).

Αξιωματικός του Στρατού είχε συνομιλία με Άγγελο Κυρίου και ήταν συνεχώς αφιερωμένος στην προσευχή και την δέηση προς Τον Κύριο. Έλαβε οράματα δια Αγίου Πνεύματος. Ουδέποτε άφησε την υπηρεσία του ως Αξιωματικός του Στρατού. Ο Άγγελος δεν θα έπρεπε να του πει να εγκαταλείψει την ιδιότητα του Στρατιωτικού;

«Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού,ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός·ούτος είδε φανερά δι' οράματος περί την εννάτην ώραν της ημέρας άγγελον του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν· Κορνήλιε».

(Πράξεις 10:1-3).

Ο Αξιωματικός Κορνήλιος έστειλε έναν ευσεβή Στρατιώτη του στον Άγιο Πέτρο εις την Ιόππην. Αν ήταν κολάσιμο να είναι κάποιος Στρατιώτης, θα δέχονταν ο Άγγελος Του Κυρίου και ο Άγιος Πέτρος να συνεργαστούν με κάποιους φονιάδες ενόχους αίματος όπως πιστεύουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ό,τι είναι όποιος σκοτώνει στον πόλεμο για την απελευθέρωση της Πατρίδος;

«Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτην ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίον αυτού,και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιόππην».

(Πράξεις 10:7-8).

Μήπως ο Αστυνομικός δεσμοφύλακας, που σώθηκε αυτός και όλη του η οικογένεια, δεν έφερε όπλο; Ο Άγιοι Απόστολοι τι του είπαν; Πέταξε το όπλο και φύγε από την υπηρεσία; Όχι.! Δεν του είπαν κάτι τέτοιο.!

Αντιθέτως του είπαν :

Πίστεψε Στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου.!

Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ιδών ανεωγμένας τας θύρας της φυλακής, έσυρε μάχαιραν και έμελλε να θανατώση εαυτόν, νομίζων ότι έφυγον οι δέσμιοι.Πλην ο Παύλος έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Μη πράξης μηδέν κακόν εις σεαυτόν· διότι πάντες είμεθα εδώ.Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα,και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου.Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού.Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός, έλουσε τας πληγάς αυτών και εβαπτίσθη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού,και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και ευφράνθη πανοικί πιστεύσας εις το Θεόν.

(Πράξεις 16:27-34).


Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά γράφουν σε έντυπο τους τα εξής :

Περιοδικό «ΞΥΠΝΑ» Ιούνιος 2008 σελ. 11.
Πότε Δικαιολογείται η Αυτοάμυνα;

Από την άλλη μεριά, τι πρέπει να κάνει ένα άτομο αν η ζωή του απειλείται από κάποιον που του επιτίθεται; Ένας νόμος τον οποίο έδωσε ο Θεός στον αρχαίο Ισραήλ ρίχνει φως σε αυτό το σημείο. Αν ο κλέφτης πιανόταν στη διάρκεια της μέρας και θανατωνόταν, εκείνος που του είχε επιτεθεί θα κατηγορούνταν για φόνο. Αυτό συνέβαινε προφανώς επειδή η κλοπή δεν επέσυρε θανατική ποινή, και ο κλέφτης θα μπορούσε να αναγνωριστεί και να φερθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. 

Εντούτοις, αν ο εισβολέας υφίστατο θανάσιμο χτύπημα τη νύχτα, τότε ο οικοδεσπότης θα μπορούσε να απαλλαχτεί από την κατηγορία επειδή θα ήταν δύσκολο να δει τι έκανε ο εισβολέας και να εξακριβώσει τις προθέσεις του. 

Ο οικοδεσπότης μπορούσε να συμπεράνει λογικά ότι η οικογένειά του απειλούνταν να πάθει κακό και ως εκ τούτου να αναλάβει δράση για να την υπερασπιστεί.—Έξοδος 22:2, 3.

Έτσι λοιπόν, η Γραφή δείχνει ότι ένα άτομο μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή την οικογένειά του σε περίπτωση σωματικής επίθεσης. 

Μπορεί να αποκρούσει τα χτυπήματα, να ακινητοποιήσει τον επιτιθέμενο ή ακόμη και να του καταφέρει χτύπημα για να τον ζαλίσει ή να τον αδρανοποιήσει. Σκοπός του πρέπει να είναι να εξουδετερώσει την εισβολή ή να τερματίσει την επίθεση.

Αν έχουν έτσι τα πράγματα, στην περίπτωση που ο επιτιθέμενος τραυματιζόταν σοβαρά ή σκοτωνόταν σε μια τέτοια κατάσταση, ο θάνατός του θα ήταν τυχαίος και όχι εκούσιος.

Η Καλύτερη Προστασία

Σαφώς, υπάρχουν καταστάσεις υπό τις οποίες δικαιολογείται η αυτοάμυνα μέσα σε λογικά πλαίσια. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους από επιθέσεις και θανάσιμες βλάβες. Όταν η διαφυγή δεν είναι εφικτή, δεν υπάρχει καμία Γραφική εντολή που να μας απαγορεύει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας μέσα σε λογικά πλαίσια. 

Προσπαθώντας να βγάλουμε κάποιο λογικό συμπέρασμα έρχονται στο μυαλό μας τα ίδια ερωτηματικά.

Για ποιο λόγο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται, αποκλειστικά και μόνο τα πυροβόλα όπλα, και όχι όλα τα υπόλοιπα όπλα; 

Για ποιο λόγο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δέχονται τις υπηρεσίες και την προστασία από τα Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδος, τον Ελληνικό Στρατό και την Ελληνική Αστυνομία;

Για ποιο λόγο επιτρέπεται για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η υπεράσπιση του δικού τους σπιτιού, της οικογένειάς τους και των δικών τους προσώπων, με χρήση άλλων όπλων εκτός των πυροβόλων και δικαιώνεται ως μη αμαρτία ο φόνος εφόσον αυτός γίνει για την άμυνα και την υπεράσπιση αποκλειστικά του δικού τους σπιτιού και της δικής τους οικογένειας;

Μήπως η Ελλάδα δεν είναι το σπίτι μας;

Μήπως η Ελλάδα δεν είναι η οικογένειά μας;

Τα αδέλφια μας;

Οι πρόγονοί μας;

Μήπως αν δεχτεί επίθεση η Ελλάδα δεν θα δεχτεί επίθεση και το δικό μας σπίτι;

Οι μανάδες μας, οι αδελφές μας, οι κόρες μας, και οι γυναίκες μας;

Γιατί λοιπόν για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι νόμιμη και αποδεκτή η αυτοάμυνα ΜΟΝΟ για το δικό τους σπίτι, και ΜΟΝΟ για την δική τους οικογένεια;

Επίσης, ποια η διαφορά όταν σε νόμιμη αυτοάμυνα σκοτώσεις έναν βιαστή, ή πολεμήσεις για την Πατρίδα, στο μέτωπο της αμυντικής μάχης τους πολλούς βιαστές;

Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δέχονται ως μη αμαρτία το να σκοτώσουν κάποιον εχθρό που προσπαθεί να βλάψει το σπίτι τους (αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή) και απορρίπτουν ως φοβερή αμαρτία το να σκοτώσεις αμυνόμενος για την Πατρίδα σου σε έναν αμυντικό πόλεμο;

Η Ελλάδα πάντα έκανε πόλεμο σε κατάσταση άμυνας. 

Γιατί λοιπόν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται την αυτοάμυνα της Ελλάδος, αλλά δέχονται ως επιβεβλημένη την αυτοάμυνα του δικού τους  σπιτιού, και των δικών τους αγαπημένων προσώπων;


Αυτές τις λίγες σκέψεις θέλαμε να εκφράσουμε μέσα από το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης ως πολίτες μιας Δημοκρατικής Χώρας.

Πιστεύουμε στην κρίση των αναγνωστών μας και τους αφήνουμε να βγάλουν τα προσωπικά τους συμπεράσματα, με κάθε σεβασμό στην αντίθετη άποψη.