Ποτέ μην το βάζεις κάτω !!!

Ρώτησε ο γέροντας Μωησής τον όσιο Σιλουανό :Είναι δυνατόν στον άνθρωπο να βάζει κάθε μέρα νέαν αρχήν στον αγώναν για την Σωτηρία της ψυχής του;;
Αν είναι εργάτης της Αρετής,αποκρίθηκε ο γέροντας,όχι μόνο κάθε μέρα,αλλά και κάθε ώρα και κάθε στιγμή μπορεί να βάζει νέαν αρχήν.
Π_Ο_Τ_Ε_ - Μ_Η_Ν - Τ_Ο_- Β_Α_Ζ_Ε_Ι_Σ - Κ_Α_Τ_Ω !!!