ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 24-03-2017 - Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - (video)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 
24-03-2017 - Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
(video)