Μουσικοθρησκευτική εκδήλωση Ιεροψαλτών Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. - (video)

Μουσικοθρησκευτική εκδήλωση 
Ιεροψαλτών Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
(video)