Αντιαιρετική Δράση με τον κ. Κόκορη Δημήτριο - Θέμα εκπομπής: "ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΡΩΔΙΟΝ" - [video]

Αντιαιρετική Δράση με τον κ. Κόκορη Δημήτριο
Θέμα εκπομπής:
"ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΡΩΔΙΟΝ"
[video]