Χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας και Κάρτα του Πολίτου (πλαστικό χρήμα, αχρήματη κοινωνία) Καλεσμένοι του Πατρός Κωνσταντίνου Καντάνη, ο π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης και ο π.Χερουβείμ Σουτόπουλος

Χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας και Κάρτα του Πολίτου (πλαστικό χρήμα, αχρήματη κοινωνία)   Καλεσμένοι του Πατρός Κωνσταντίνου Καντάνη, ο π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης και ο π.Χερουβείμ Σουτόπουλος.
video