Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 13-03-2016. - «ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»

http://antiairetikos-vs-exeldim.blogspot.gr/2016/03/13-03-2016.html
http://antiairetikos-vs-exeldim.blogspot.gr/2016/03/13-03-2016.html
«Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι·  θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν» 
Ματθαίος 6:19-20

Η φράση ΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΣ αποδίδεται με λάθος τρόπο από τους μεταφραστές :

 «ο σκόρος και η σαπίλα» (Αποστολική Διακονία)

          Όμως αυτή η μετάφραση δεν είναι ορθή. Δεν αποδίδει με ακρίβεια τα λεγόμενα του εδαφίου. 

Ας δούμε λοιπόν ξεχωριστά τις λέξεις :
ΣΗΣ = ΣΚΟΡΟΣ

Η λέξη ΣΗΣ κατά κανόνα αποδίδεται σωστά από τους περισσότερους μεταφραστές ως ΣΚΟΡΟΣ.

Την μεγάλη όμως δυσκολία έχουμε στην μετάφραση της λέξεως ΒΡΩΣΙΣ. Βρώσις σημαίνει τροφή. Είναι φανερό όμως ότι η σημασία της λέξης Βρώσις στο παρόν χωρίο είναι άλλη. 

Δεν σημαίνει δηλαδή τροφή. Μηπως αυτό όμως δίνει το δικαίωμα στους  ερμηνευτές να αποδίδουν εντελώς αυθαίρετα την λέξη ΒΡΩΣΙΣ ως ΣΑΠΙΛΑ ; 

Από που και ως που Βρώσις = ΣΑΠΙΛΑ ; 

Πως προκύπτει αυτή η έννοια της λέξης;

Ο Θεολόγος και Φιλόλογος  Νικόλαος Σωτηρόπουλος αποδίδει διαφορετικά από τους πλείστους ερμηνευτές την φράση ΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΣ. Κατά την γνώμη μας είναι και η πλέον ακριβής μετάφραση.

«σκόρος και σκουλήκι» (Νικόλαου Σωτηρόπουλου Μετάφραση Καινης Διαθήκης).
Στο παρόν δηλαδή χωρίο ΒΡΩΣΙΣ =ΣΚΩΛΗΞ και όχι  σαπίλα !

Το  ότι ΒΡΩΣΙΣ =ΣΚΩΛΗΞ  το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο κείμενο των Εβδομήκοντα.

« κοσμοῦσί τε αὐτοὺς ὡς ἀνθρώπους τοῖς ἐνδύμασι, θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς καὶ ξυλίνους· οὗτοι δὲ οὐ διασῴζονται ἀπὸ ἰοῦ καὶ βρωμάτων» Επιστολή Ιερεμίου :10

Στην Επιστολή Ιερεμίου βλέπουμε να αναφέρει η Αγία Γραφή σχετικά με τα αργυρά, χρυσά και ξύλινα είδωλα ότι «οὐ διασῴζονται ἀπὸ ἰοῦ καὶ βρωμάτων», δεν διασώζονται δηλαδή από ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ !

ΙΟΣ  στα αρχαία είναι η σκουριά που κατατρώγει τα μέταλλα- « ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται» Ιακώβου 5:3. 

ΒΡΩΜΑΤΑ λοιπόν δεν σημαίνει σκουριά, (αξιοσημείωτος ο πληθυντικός ΒΡΩΜΑΤΑ σε σχέση με τον ενικό ΙΟΥ), ΒΡΩΜΑΤΑ συνεπώς είναι τα σκουλήκια που τρώνε το ξύλο που σαπίζει, 

(«ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ» Παροιμίες 12:4).

« ὥσπερ σὴς ἐν ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ» 
Παροιμίες 25: 20α

Στο εδάφιο Παροιμίες 25: 20α έχουμε  την παράθεση των λέξεων ΣΗΣ και ΣΚΩΛΗΞ όπως  στο χωρίο του Ματθαίου που εξετάζουμε έχουμε τις λέξεις ΣΗΣ και ΒΡΩΣΙΣ.

Ομοίως : « σῆτες καὶ σκώληκες κληρονομήσουσιν αὐτόν» 
Σοφία Σειράχ 19:3

« Διότι ως ιμάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώληξ και ως μαλλίον θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώρος» Ησαϊας 51:8 κατά το Εβραϊκό κείμενο.