Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΤΗΣ EXELDIM ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Το νέο αντιαιρετικό άρθρο του κ. Σαλταούρα Χρήστου, με τον τίτλο: ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση της μία νέα αιρετική δοξασία που λέγεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Η αίρεση αυτή, όπως οι περισσότερες αιρέσεις που έχουν εισπηδήσει στην πατρίδα μας, προήλθε από το εξωτερικό.Η δοξασία αυτή πρεσβεύει την αντιβιβλική και αντιπατερική θέση ότι δήθεν ο Αδάμ προήλθε από τα ζώα μέσω κατευθυνόμενης από τον Θεό εξελίξεως !!! 
Δηλαδή η δοξασία αυτή προσπαθεί να συμβιβάσει την Δημιουργία με την υλιστική και άθεη θρησκεία της Εξέλιξης. 

Έτσι γεννήθηκε το έκτρωμα – δοξασία της Εξελικτικής Δημιουργίας! 


Η αίρεση της ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ διδάσκει, εκτός των άλλων φαιδρών δογμάτων της, ότι ο θάνατος υπήρχε πριν την εμφάνιση του Αδάμ και της Εύας και την Πτώση τους με την διάπραξη του Προπατορικού αμαρτήματος !!! 

Οι αιρετικοί εξελικτικοί δημιουργιστές πιστεύουν ότι η πάλη για επιβίωση ανάμεσα στα διάφορα ζώα, και η θανάτωση αλλήλων αποτέλεσε αναγκαίο παράγοντα για την βιολογική εξέλιξη των ειδών! 


Πιστεύουν δηλαδή ότι ο θάνατος των ζώων προυπήρχε της πτώσεως του ανθρώπου ακόμη και αυτής της εμφανίσεως αυτού!

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

« καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη» Ο Θεός δίδει στον άνθρωπο να τρώγει φυτικές τροφές, το ίδιο και στα ζώα – «καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς».

«καὶ ἐγένετο οὕτως» 

Όπως είπε ο Θεός έτσι έγινε! 

Όπως ο Θεός είπε «συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως» Γένεση 1: 9, έτσι είπε να τρώγουν χόρτα οι άνθρωποι και τα ζώα, «καὶ ἐγένετο οὕτως» και όχι αλλιώς όπως διδάσκει η Εξελικτική Δημιουργία!

Η κρεοφαγία για τον άνθρωπο άρχισε αργότερα μετά την Πτώση.

«Και εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Νῶε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς. καὶ ὁ τρόμος καὶ ὁ φόβος ὑμῶν ἔσται ἐπὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ἐπὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης· ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα. καὶ πᾶν ἑρπετόν, ὅ ἐστι ζῶν, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα. πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε» Στον Νώε και στους υιούς αυτού ο Θεός δίνει να τρώγουν τα πάντα - «δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα» μόνον το αίμα να μην τρώγουν.

Τι γίνεται όμως με τα ζώα; 


Ήταν σαρκοφάγα κάποια από αυτά πριν την Πτώση των Πρωτοπλάστων όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί της Εξελικτικής Δημιουργίας; 


Στην ιστοσελίδα τους (ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / EXELDIM),
και σε άρθρο με τίτλο «Λέει η Αγία Γραφή ότι τα ζώα δημιουργήθηκαν φυτοφάγα;» γράφουν τα εξής :


«τα θηρία και τα πουλιά, έτρωγαν άλλα πλάσματα (θήρευαν)….. Η συνέχεια είναι γνωστή: Ο Αδάμ αποστάτησε από τον Θεό, και έχασε τον παράδεισο. 

Και αντί να γίνει ο ηγέτης που θα οδηγούσε την κτίση στην αφθαρσία, έγινε και αυτός όμοιος με τα εκτός παραδείσου ζώα, κατά την φθορά και τον θάνατο.» 
(Οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Δηλαδή οι αιρετικοί εκμεταλεύονται την λέξη «θηρία» του κειμένου των Εβδομήκοντα για να μας πουν ότι υπηρχαν ζώα που θήρευαν άλλα ζώα και τα θανάτωναν! – «καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς».

Αυτά τα σοφιστικά επιχειρήματα χρησιμοποιούν για να πλανήσουν τους αφελείς. 

Θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι ο θάνατος υπήρχε στον κόσμο πριν την πτώση των Πρωτοπλάστων! 
Βασική κακοδιδασκαλία της ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ είναι αυτή ακριβώς. 
 Ότι δηλαδή ο θάνατος δεν εισήλθε στον κόσμο ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος αλλά προυπήρχε !

Ώρα να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους και να ξεσκεπάσουμε την ύπουλη αίρεση της ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.


1) Το βιβλίο της Γένεσης πρωτοτύπως εγγράφη στην Εβραϊκή γλώσσα.

Η λέξη που οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν ως «θηρία» είναι η λέξη
 που σημαίνει «ζώο» = ζωντανό και όχι «θηρίο» =αυτό που θηρεύει !2) «ἐπορεύθη δὲ ῾Ησαῦ εἰς τὸ πεδίον θηρεῦσαι 


θήραν

 τῷ πατρὶ αὐτοῦ» Γένεση 27:5.

Η Εβραϊκή λέξη για το «θηρεύω» και την «θήρα» είναι άλλη !

3) Οι αρχαίοι μεταφραστές ΑΚΥΛΛΑΣ και ΣΥΜΜΑΧΟΣ αποδίδουν επίσης την Εβραϊκή λέξη
   ως «ζώοις».

4) Η χρήση της λέξεως «θηρία» από τους Εβδομήκοντα είναι σχήμα πρωθύστερο. 


Δηλαδή οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν την λέξη «θηρία» για ΖΩΑ που δεν θήρευαν ακόμη.


Όμοια περίπτωση είναι και η εξής : « τῇ δὲ Σάρρᾳ εἶπεν· ἰδοὺ δέδωκα χίλια δίδραχμα τῷ ἀδελφῷ σου· ταῦτα ἔσται σοι εἰς τὴν τιμὴ τοῦ προσώπου σου καὶ πάσαις ταῖς μετὰ σοῦ· καὶ πάντα ἀλήθευσον. προσηύξατο δὲ ῾Αβραὰμ πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἰάσατο ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αβιμέλεχ» 
Γένεση 20: 16-17.


Την εποχή του Αβραάμ δεν υπήρχαν Δραχμές. 

Με την λέξη «δίδραχμα» σε αυτό το εδάφιο οι Εβδομήκοντα αποδίδουν την λέξη
που σημαίνει κομμάτια από ασήμι, δηλαδή ασημένια νομίσματα. 
Η Λέξη «δίδραχμα» χρησιμοποιήθηκε αντί της φράσης «ασημένια νομίσματα». 

Ομοίως η λέξη «θηρία» χρησιμοποιήθηκε αντί της λέξεως «ζώα».


Δεν αποδεικνύεται λοιπόν από την Αγία Γραφή ότι τα ζώα θήρευαν το ένα το άλλο πριν την πτώση του ανθρώπου.5) « καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» 

Γένεση 1:31.


Όλα όσα έκανε ο Θεός ήταν πολύ καλά, δεν δημιούργησε τον θάνατο ο Θεός.6) « ἐπειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι᾿ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται» Α Κορινθίους 15: 21-22.« Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾿ ᾧ πάντες ἥμαρτον» 

Ρωμαίους 5:12.

« ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας» Σοφία Σειράχ 25:24.

« τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» Ρωμαίους 6:23.


Η αμαρτία έφερε στον κόσμο (όχι μόνο στους ανθρώπους) τον θάνατο λέγει ο Απ. Παύλος.


Τα ζώα δεν μπορούν να αμαρτήσουν γιατί δεν είναι λογικές υπάρξεις. 

Πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος δεν υπήρχε θάνατος στον κόσμο σύμφωνα με την Αγία Γραφή. 

ΠΩΣ λοιπόν τα ζώα πέθαιναν πριν την εμφάνιση του Αδάμ όπως λέγουν οι Εξελικτικοί Δημιουργιστές ; 

Σαφώς ο Παύλος λέγει ότι η αμαρτία δια του ανθρώπου εισήλθε στον κόσμο και έφερε τον θάνατο – «δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος».

« ὅτι ὁ Θεὸς ἔκτισε τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾿ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν· φθόνῳ δέ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τόν κόσμον» Σοφία Σολομώντος 2 : 23-24.


Που είναι οι ψευτο – χριστιανοί της Εξελικτικής Δημιουργίας που λέγουν ότι υπήρχε θάνατος στον κόσμο πριν ο Διάβολος ρίξει στην αμαρτία τον άνθρωπο;Οι Εξελικτικοί Δημιουργιστές διδάσκουν αντίθετα από την Βίβλο. 

Ενώ η Βίβλος λέγει ότι «ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ» - Ρωμαίους 5: 14, εκείνοι λέγουν ότι πριν τον Αδάμ πέθαιναν οι προ-Αδαμιαίοι άνθρωποί και τα ζώα !!! 

Είναι ή δεν είναι αιρετικά αυτά ;

« σὺ ἐποίησας ᾿Αδὰμ καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ• ἐκ τούτων ἐγεννήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα» Τωβίτ 8:6


Ενώ η Αγία Γραφή λέγει ότι από τον Αδάμ και την Εύα προήλθε το ανθρώπινο σπέρμα, οι αιρετικοί λέγουν ότι υπήρχαν άνθρωποι προ- αδαμιαίοι που πέθαιναν μάλιστα !!!« τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ᾿ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» 
Ρωμαίους 8:20-21.

Η Γραφή λέγει ότι η Κτίση «ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα», όχι θεληματικά, στην φθορά αλλά από τον «ὑποτάξαντα»= τον Θεόν.

Ο Θεός όμως δεν θα υποδούλωνε στην φθορά την Κτίση χωρίς λόγο ! 

Λόγω της αμαρτίας του Αδάμ η Κτίση «ὑπετάγη» στην φθορά. 
Δεν είναι άδικος ο Θεός και παράλογος όπως οι αιρετικοί Εξελικτικοί Δημιουργιστές.

Η ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Η Αίρεση της Εξελικτικής Δημιουργίας χαρακτηρίζεται από ποικίλες αντιφάσεις:


- Ισχυρίζεται ότι η Εξέλιξη των ειδών είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη την στιγμή που ανακατεύει στην διδασκαλία της τον υπέρλογο Θεό !- Λέγει επίσης ψευδώς ότι η Εξέλιξη είναι θεολογούμενο ζήτημα !
Αν η εξέλιξη είναι επιστημονικό ζήτημα τότε πως είναι θεολογούμενο ; 

Θεολογούμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ένα θρησκευτικό ζήτημα όχι ένα επιστημονικό !

- Αν έχουμε ένα ζήτημα θεολογούμενο αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία μπορεί να πάρει θέση υπέρ ή κατά αυτού του ζητήματος. 

Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία υπάρχει πιθανότητα να πάρει θέση ενάντια σε κάποια επιστημονική άποψη; 

Ή οι αιρετικοί της Εξελικτικής Δημιουργίας προκαταλαμβάνουν ως «αλάθητοι Πάπες» την θέση της Εκκλησίας;


Οι αιρετικοί της Εξελικτικής Δημιουργίας πρέπει να διαλέξουν: 

Ή η εξέλιξη είναι θρησκευτική άποψη οπότε μπορούμε να εξετάσουμε αν είναι «θεολογούμενο ζήτημα» όπως ισχυρίζονται. 
Ή η εξέλιξη είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη οπότε δεν είναι θρησκευτικό δόγμα και δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «θεολογούμενο ζήτημα» !

Η Αγία Γραφή πάντως είναι σαφής :


« καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά» Γένεσης 1: 21.

Τα διάφορα ζώα δημιουργήθηκαν «κατὰ γένος» και όχι το ένα από το άλλο. 
Η φράση «κατὰ γένος» δείχνει τον ξεχωριστό τρόπο δημιουργίας του κάθε είδους. 

Διαφορετικά τι σημαίνει η φράση «κατὰ γένος»; 

« ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ» 
Α' Κορινθίους 15: 47.


Όπως ο δεύτερος άνθρωπος, δεύτερος Αδάμ 
 ( = Ιησούς Χριστός) προέρχεται πραγματικά και όχι μεταφορικά «ἐξ οὐρανοῦ», έτσι και ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ προέρχεται πράγματι «ἐκ γῆς» και όχι «εκ πιθήκου» !!!