Σαλταούρας Χρήστος: Η Συνοδική επιτροπή Επί των αιρέσεων και η Εξελικτική Δημιουργία «Αναδημοσίευση από τον Ορθόδοξο Τύπο»

Ουδέποτε δεν πρόκειται να δεχτούμε ότι ο Αδάμ είχε γονείς και ότι ήταν εξελιγμένος πίθηκος. 

(Το σχόλιο είναι δικό μας).

Αναδημοσίευση από τον Ορθόδοξο Τύπο.