Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

TRUTH TARGET: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; – Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΣΙ – ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ


Δημιούργησε ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς διαφορετικές φυλές ἀνθρώπων;


Ἡ ἀπάντησι βρίσκεται στή Γένεσι

Ἄλλο ἕνα ἐπιχείρημα

«—Δημιούργησε ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς διαφορετικές φυλές ἀνθρώπων;

—Ὄχι. Ἡ Βίβλος διδάσκει καθαρά στούς Κορινθίους ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος. Ἔχει ἐπίσης εἰπωθῆ στή Γένεσι ὅτι ἡ Εὔα ἦταν ἡ μητέρα ὅλων τῶν ζώντων.

Ἀλλά, ὑπάρχουν ἄλλοι λόγοι πού ἐξηγοῦν τό γιατί εἶναι προφανές —ἀπό τή Βίβλο— ὅτι  ὁ Ἀδάμ ἦταν τό πρῶτο καί τό μοναδικό ἀνθρώπινο ὄν στήν ἀρχή. Διαβάζουμε στή Γένεσι ὅτι  ὁ Ἀδάμ κοίταξε πρός ὅλα τά δημιουργήματα πού ὁ Θεός δημιούργησε καί δέν εἶδε κάποιο πού θά μποροῦσε νά ταιριάζη μ᾽ αὐτόν. 


Εἰπώθηκε ἐπίσης στή Γένεσι ὅτι  ὁ Ἀδάμ ἦταν μόνος. 
Προφανῶς δέν θά ἦταν μόνος ἄν ὑπῆρχαν καί ἄλλες ἀνθρώπινες φυλές γύρω του.
Ἐπίσης, ἄς κρατήσουμε κατά νοῦν αὐτό τό σημαντικό σημεῖο:  κληρονομήσαμε τήν ἁμαρτωλή μας φύσι ἀπό τόν πρῶτο μας πατέρα, τόν Ἀδάμ. 

Ἄν ὑπῆρχαν ἄλλες ἀνθρώπινες φυλές πού ὁ Θεός ὑποθετικά δημιούργησε, ἐκεῖνοι δέ οἱ ἄνθρωποι δέν ἁμάρτησαν ὅπως ὁ Ἀδάμ ἔπραξε, καί κατόπιν οἱ ἁμαρτωλοί ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ παντρεύονταν μ᾽ ἐκείνους, εὐλόγως τότε, ὁλόκληρο τό εὐαγγελικό μήνυμα καταντᾶ χωρίς νόημα.


Ἦταν ὁ Ἀδάμ μόνος; 

Ἡ ἀπάντησι βρίσκεται στή Γένεσι:   Ὁ Θεός δημιούργησε ἕνα ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, τόν πατέρα ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους»

(Κen Ηam, Did Αdam have a Βellybutton?, ἐκδ. Μaster Βooks, Green Forest ΑR USΑ 2000, 158).

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr