Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΠΡΟΑΔΑΜΙΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ EXELDIM - ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ

Ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο
τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού
ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟ
τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542
Πηγή:
Ἡ Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως διδάσκει ὅτι ἀπό τούς πρωτογόνους ἀνθρώπους ἐξελίχθηκαν οἱ σημερινοί.

Σέ πολλά, ὅμως, κείμενα ἀναφέρεται ἡ ταυτοχρονικότητα «ἐξελιγμένων» καί «πρωτογόνων», πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι οἱ πρωτόγονοι δέν προϋπῆρξαν τῶν ἐξελιγμένων. 

Ἔχουμε, λοιπόν:

Ὁ Νicholas Roerich γράφει: «Ὁ Genghis Khan ἦταν πολύ διορατικός. Διέταξε τούς φίλους του νά σκίσουν τά μεταξωτά ὑφάσματα, νά προσποιηθοῦν πώς τούς πείραζε τό καλό φαγητό. Ἄς πιῆ ὁ κόσμος γάλα, ὅπως γινόταν παλαιά· ἄς ντυθῆ μέ δέρματα, ὅπως παλαιά· ἔτσι ὥστε νά μή χάση τίς δυνάμεις της ἡ Μεγάλη Ὀρδή!»
(RN, 101· πρβλ.: ΦΧ, 136· LG, 23, 31).

Διαβάζουμε στή Mahabharata: Κάποιος Μπραχμάνος: «Μερικές φορές εἶμαι ντυμένος μέ κουρέλια καί ἄλλοτε μέ τσουβάλια. Μερικές φορές φορῶ ροῦχα ἀπό ὡραῖο ὕφασμα, ἄλλοτε εἶμαι ντυμένος μέ δέρματα ἐλαφιοῦ καί ἄλλοτε μέ ἀκριβές ρόμπες»
(V3, 115· βλ. καί: 249, 317, 343, 344, 346).

° Ἀκόμα: «Οἱ ἡρωϊκοί Ρandava πήγαιναν ἀπό δάσος σέ δάσος σκοτώνοντας ἐλάφια καί διάφορα ζῶα γιά τροφή. Στή διάρκεια τῆς περιπλανήσεώς τους, εἶδαν τίς χῶρες τῶν Μάτσια, τῶν Τριγκάρτα, τῶν Ρanchala καί τῶν Κιτσάκα, καθώς καί πολλά δάση καί λίμνες. Ὅλοι τους εἶχαν πυκνές μποῦκλες στά μαλλιά τους καί ἦταν ντυμένοι μέ φλοιούς δένδρων καί δέρματα ζώων»
(V1, 182· βλ. καί: 212, 288, 289, 309).

Διαβάζουμε στό Δίωνα Χρυσόστομο (Διάλογος Ἀλεξάνδρου καί Διογένη): «—Εἶναι καλύτερα ὄχι νά δίνης διαταγές, ἀλλά νά ζῆς μοναχικά φορώντας προβιά.

—Ἐσύ, εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος, μέ διατάζεις νά φορέσω προβιά, ἐμένα τόν ἀπόγονο τοῦ Ἡρακλῆ, τόν ἡγεμόνα τῶν Ἐλλήνων καί βασιλιά τῶν Μακεδόνων;

—Ὅπως ἀκριβῶς ὁ πρόγονός σου, εἶπε ὁ Διογένης.

—Ποιός πρόγονος;

—Ὁ Ἀρχέλαος. Ἤ μήπως δέν ἦταν γιδοβοσκός ὁ Ἀρχέλαος καί δέν ἦρθε στή Μακεδονία ὁδηγώντας γίδια; Λοιπόν, τί φαντάζεσαι ὅτι φοροῦσε ὅταν τό ᾽κανε αὐτό; Πορφύρα ἤ προβιά;

Κι ὁ Ἀλέξανδρος χαλάρωσε, γέλασε καί εἶπε:

—Ἐννοεῖς, Διογένη, τήν ἱστορία μέ τόν χρησμό;

Κι ὁ ἄλλος ξυνίζοντας τά μοῦτρα:

—Ποιό χρησμό; Αὐτό τό ὁποῖο ξέρω ἐγώ εἶναι πώς ὁ Ἀρχέλαος ἦταν γιδοβοσκός»
(ΔΧ, 65).

° Γράφει ὁ ἴδιος (Ὁ Κυνηγός): «Ἐσᾶς τώρα μπορεῖ νά σᾶς φαίνεται ἄθλια ἡ ἐξωμίδα του καί τόδέρμα πού φόρεσε γιά νά ᾽ρθη ἐδῶ καί νά σᾶς ξεγελάση, ὅτι δῆθεν εἶναι πτωχός καί δέν ἔχει μία»
(ΔΧ, 115).

° Στό αὐτό ἔργο: «Ἔφεραν στό θέατρο καί τά ροῦχα καί τά χρήματα. Ἐγώ δέν τά ᾽παιρνα, ἀλλά μοῦ λένε:

—Δέν γίνεται νά δειπνήσης φορώντας δέρματα.

—Αἴ, λοιπόν, εἶπα, σήμερα θά μείνω χωρίς δεῖπνο.

Ὅμως ἐκεῖνοι μοῦ φόρεσαν τό χιτῶνα καί μέ τύλιξαν μέ τό ἱμάτιο. Ἐγώ ἤθελα ἀπό πάνω νά ρίξω καί τό ἐλαφοτόμαρο, ἀλλά αὐτοί δέν μ᾽ ἄφησαν» (ΔΧ, 131).

Διαβάζουμε στή Dhammapada (D 394): «Τί ἀξία ἔχουν τά μπερδεμένα σου μαλλιά, ἀνόητε ἄνθρωπε, τί ἀξία ἔχει τό ντύμα σου ἀπό ἀντιλόπη, ἄν μέσα σου ἔχης μπερδεμένους πόθους κι ἀπέξω ἀσκητικά στολίδια;» 
(στό: ΚΝ, 90).

Σειρά ἔχει τώρα τό Ἔπος τοῦ Gilgamesh: «Ἡ Σιντουρί κάθεται στόν κῆπο στήν ἄκρη τῆς θάλασσας, μέ τά χρυσά τά κύπελλα καί τά χρυσά πιθάρια τά ὁποῖα τῆς χάρισαν οἱ θεοί. Ἦταν σκεπασμένη μέ πέπλο. Κι ἀπό ἐκεῖ πού καθόταν εἶδε τό Gilgamesh νά προχωράη πρός αὐτήν, φορώντας δέρματα στίς θεϊκές του σάρκες»
(S, 112· βλ. καί: WA, 121· ΚΑ, 52).

° Ἀκόμα· Gilgamesh: «Ἔφαγα τό κρέας τους καί φόρεσα τά δέρματά τους»
(S, 118· βλ. καί: WA, 129).

° Ἐπίσης: Ὁ Οὐτναπιστίμ στόν Οὐρσαναμπί τόν πορθμέα γιά κάποιον ἄνθρωπο: «Ἐκεῖ θά ἀλλάξηδέρμα. Καί τά κομμάτια τοῦ δέρματος πού θά πέσουν πέταξέ τα γιά νά τά πάρη ἡ θάλασσα. Καί τότε θά φανῆ ἡ ὀμορφιά τοῦ σώματος καί θά ξανανιώση τό στεφάνι τοῦ μετώπου του. Καί ροῦχα θά τοῦ δοθοῦν γιά νά κρύψη τή γύμνια του» 
(S, 134· βλ. καί: WA, 140· Χ, 164, 201).

° Τέλος: Ἔπος Gilgamesh, πινακίδα viii, στήλη 3: «Λιονταριοῦ θά φορέσω τομάρι καί στήν ἄγρια ἐρημιά θά σβουρίζω!» (ΠΧ, 117, 132).

Διαβάζουμε: «Ἐκεῖνο τόν καιρό, ἔτυχε νά τόν δοῦν [τόν ὅσ. Βενέδικτο] καί κάποιοι βοσκοί κρυμμένο στή σπηλιά κι ἀντικρύζοντάς τον ντυμένο μέ προβιές, νόμισαν πώς εἶχαν νά κάνουν μέ κάποιο ἀγρίμι. Δέν ἄργησαν, ὅμως, νά καταλάβουν ὅτι ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί ἔνοιωσαν σεβασμό» (Γ, 17).

Ἀκόμα καί ὁ Μοσχίων (στό: SB, 265-266) μιλᾶ γιά συνύπαρξι ἀγρίων καί πολιτισμένων.


Πηγή:
TRUTH TARGET
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ
τηλ. επικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542