Υπάρχει μια διάνοια που την ονομάζουμε "Θεό" και είμαστε "βιολογικές μηχανές" όπως και τα ζώα. Αυτά πρεσβεύει η Exeldim.