Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Απολογητική μελέτη του ερευνητού κ. Σαλταούρα Χρήστου, με θέμα: « Ο ΥΙΟΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ »Ο ΥΙΟΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

«καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ  καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν». 
Αποκάλυψη 22:3-4.


Η λέξη «ομοούσιος» δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. 

Υπάρχει όμως η διδασκαλία της Ομοουσιότητος των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος ! 

Και άλλες λέξεις δεν υπάρχουν στην Αγία Γραφή, υπάρχουν όμως οι διδασκαλίες. 

Η λέξη για παράδειγμα «άναρχος» για τον Θεό δεν υπάρχει στην Βίβλο. 

Ο Θεός όμως είναι άναρχος. Η διδασκαλία περί αναρχίας του Θεού περιέχεται στην Γραφή. 

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με την Ομοουσιότητα του Πατρός και του Υιού. 
Δεν θα αναφέρουμε όλα τα σχετικά χωρία θα περιοριστούμε μόνο σε ολίγα. 

Στόχος είναι να δώσουμε μία σύντομη απάντηση στους αρνητές της Ομοουσιότητας του Ιησού Χριστού ως Θεού με τον Πατέρα.

Στο χωρίο Αποκάλυψη 22:3-4 ο Ιερός συγγραφέας αναφέρεται στον Θεό Πατέρα και στο Αρνίο  (Ιησού Χριστό). 

Αναφέρεται δηλαδή σε δύο Πρόσωπα. Ενώ όμως αναφέρεται σε δύο πρόσωπα χρησιμοποιεί πλήθος εκφράσεων σε ενικό αριθμό ! «οἱ δοῦλοι αὐτοῦ», «λατρεύσουσιν αὐτῷ»   «ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ»,  «τὸ ὄνομα αὐτοῦ».

Όλες αυτές οι εκφράσεις αναφέρονται και στα δύο πρόσωπα. 
Ο Ενικός αριθμός δείχνει την ΜΙΑ κοινή θεία ουσία των δύο Προσώπων. 
Τα δύο Πρόσωπα είναι Ένας Θεός ! 
Αν τα δύο αυτά Πρόσωπα δεν είναι Ομοούσια δεν θα είχαν κανένα νόημα όλοι  αυτοί οι ενικοί αριθμοί !!!

Μερικοί αρνητές της Ομοουσιότητος του Πατρός και του Υιού ίσως πουν ότι οι ενικοί αυτοί δεν αναφέρονται και στα δύο Πρόσωπα αλλά μόνο στο ένα ! 

Τότε όμως γεννάται το εξής ερώτημα : Σε ποίον αναφέρονται αυτές οι φράσεις ; Στον Πατέρα ή στο Αρνίο ; 

Ας δούμε αναλυτικά τα ενδεχόμενα:

1) Αν οι φράσεις αναφέρονται μόνο στο Αρνίο τότε το Αρνίο είναι Θεός και Λατρεύεται.

«καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ  καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν» Αποκάλυψη 22:3-4.


Αν το Αρνίο Λατρεύεται τότε υποχρεωτικά είναι θείο Πρόσωπο - Ομοούσιο  με τον Πατέρα διότι ο Θεός είναι Ένας ως προς την ουσία όχι περισσότεροι. 
Δευτερονόμιον 6:4.

2) Αν οι φράσεις αναφέρονται μόνο στον Πατέρα τότε υπάρχει η εξής ένσταση:

«καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ  καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν» 
Αποκάλυψη 22:3-4


Αφού ο Θεός είναι Πνεύμα –« πνεῦμα ὁ Θεός» Ιωάννης 4:24 και είναι  « ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν» 
Α Τιμόθεον 6: 16, 

ΠΩΣ οι δούλοι του  «ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ» ;;; 

Πως θα δούν τον Θεό αφού κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τον δει ;;; Άρα το χωρίο δεν αναφέρεται μόνο στον Θεό Πατέρα .

Τα παραπάνω εκτεθέντα αφορούν τους αρνητές της θεότητας του Ιησού Χριστού 

(Αιρέσεις βασισμένες στον Αρειανισμό).

Και επειδή υπάρχουν και ορισμένοι αιρετικοί που ναι μεν δέχονται την Θεότητα του Ιησού Χριστού αλλά πιστεύουν ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα θείο  Πρόσωπο και όχι δύο (!!!), θα πούμε λίγα λόγια παραπάνω για να καλύψουμε και αυτήν την πλάνη. 

(Αιρέσεις βασισμένες στον Σαβελλιανισμό).

«καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ  καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν» 
Αποκάλυψη 22:3-4

Το χωρίο σαφώς διακρίνει ΔΥΟ πρόσωπα, τον Θεό (Πατέρα) ΚΑΙ το Αρνίο (Ιησού Χριστό) τα οποία έχουν κοινό θρόνο. 

Παράβαλε το χωρίο «ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ» 
Αποκάλυψη 3:21. 

Να σημειωθεί ιδιαιτέρως η λέξη «αὐτοῦ» σε τρίτο πρόσωπο με την οποία ο ομιλών Υιός διακρίνει τον εαυτό του από τον Πατέρα.

Η φράση «καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ» δεν σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας και το Αρνίο είναι ένα Πρόσωπο ! 

Η λέξη «πρόσωπον» στο παρόν εδάφιο σημαίνει ΜΟΡΦΗ και όχι «πρόσωπο» με την έννοια της προσωπικότητας. 

Τα δύο πρόσωπα επειδή είναι Ομοούσια έχουν Μία μορφή !

« καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» 
Γένεση 2:7

Ο Θεός έδωσε εμφύσημα όχι στην προσωπικότητα του Αδάμ αλλά στην μορφή του. 
Μάλιστα το Εβραϊκό κείμενο έχει την λέξη «ρουθούνια» ! 

Τα ρουθούνια είναι μέρος της όψης του ανθρώπου, της μορφής δηλαδή του προσώπου του, όχι της προσωπικότητάς του.

«καὶ ἐξαλείψω πᾶν τὸ ἀνάστημα, ὃ ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου πάσης τῆς γῆς» Γένεση 7:4

Η Γη έχει μορφή/  όψη όχι προσωπικότητα !
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ