Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ. Θέμα της απολογητικής μελέτης: «῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι».

«῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι» Δευτερονόμιον 6:4.

Το εδάφιο αυτό παρερμηνεύεται δεινώς υπό των ποικιλωνύμων αντιτριαδικών αιρέσεων !

Οι αρνητές του δόγματος της Αγίας Τριάδος θεωρούν ότι σε αυτό το εδάφιο βρίσκουν την «απόδειξη» που χρειάζονται για να αρνηθούν την Τριαδικότητα του Θεού. Ορίστε ! Λέγουν. Η Γραφή λέγει ξεκάθαρα ότι ο Κύριος (Γιαχβέ) είναι Ένας και μοναδικός ! Μάλιστα παραθέτουν και το παρακάτω απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη το οποίο επίσης παρερμηνεύουν :

« Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν· Ποία ἐστὶ πρώτη πάντων ἐντολὴ;  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι Πρώτη πάντων ἐντολὴ· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι» Μάρκος 12: 28-29.

Ορίστε ! Λέγουν. Ο Ιησούς επανέλαβε την μεγάλη αλήθεια την οποία περιέχει η Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος λέγει ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ. Μάλιστα το ΕΙΣ δεν έχει πληθυντικό αριθμό και εκφράζει το απόλυτο αριθμητικό 1, την απόλυτη μονάδα. Αφού η λέξη ΕΙΣ δεν έχει πληθυντικό αριθμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει «ενότητα Προσώπων».  Ο Θεός λοιπόν είναι απολύτως Ένας και Μοναδικός και όχι Τριάδα Προσώπων !


1) «῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι» Δευτερονόμιον 6:4

Το εδάφιο αυτό που μας κοπανάνε διαρκώς οι αντιτριαδίτες αιρετικοί λέγει ότι ο Θεός είναι Ένας, ΔΕΝ λέγει ότι είναι «Ένα Πρόσωπο» ! Η λέξη «Πρόσωπο» δεν υπάρχει στο εδάφιο !  Ο Γιαχβέ είναι ένας ως προς την Ουσία όχι ως προς τα Πρόσωπα ! Άλλα οι αιρετικοί θέλουν να καταλαβαίνουν όταν διαβάζουν την Γραφή αυτό που τους υπαγορεύει ο Διάβολος !

Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πιστεύουμε σε Τριάδα Θεοτήτων αλλά σε Τριάδα θείων Προσώπων του Ενός Θεού, υπάρχει διαφορά ! Είμαστε Μονοθεϊστές όχι Πολυθεϊστές !

Η Γραφή όπως θα δούμε παρακάτω διδάσκει ότι υπάρχει ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ στον Ένα Θεό. Οι αιρετικοί όμως δεν μελετούν συνολικά την Γραφή αλλά παραθέτουν αποσπασματικά εδάφια τα οποία διαστρεβλώνουν για να πλανήσουν τους αδαείς.
Δεν υπάρχει στη Γραφή ούτε ένα εδάφιο που να λέει αυτό που διδάσκουν οι αιρετικοί. Δηλαδή ότι «ο Θεός είναι Ένα Πρόσωπο» !
2) «῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι» Δευτερονόμιον 6:4
Εβραϊκά : «ΣΕΜΑ ΓΙΣΡΑΕΛ ΓΙΑΧΒΕ ΕΛΟΧΕΝΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΕΧΑΔ»

Σημείωση: Τα Εβραϊκά διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Ο Ιησούς παραθέτει (Μάρκος 12:29) από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Δευτερονομίου το οποίο πρωτοτύπως εγράφη στα Εβραϊκά.
Η λέξη ΕΙΣ του Ελληνικού κειμένου είναι μετάφραση της Εβραϊκής λέξης ΕΧΑΔ.
(Εχάδ) = ΕΙΣ

Σε αντίθεση με την Ελληνική λέξη ΕΙΣ που δεν έχει πληθυντικό αριθμό, η λέξη ΕΧΑΔ έχει ! Αυτό δεν το λένε όμως οι αιρετικοί διότι θέλουν να πιστεύουμε ότι η λέξη ΕΧΑΔ εκφράζει μόνο το αριθμητικό απόλυτο 1και τίποτε άλλο !

(Αχαδίμ/ πληθυντικός αριθμός στην Εβραϊκή)
Βλέπε εδάφια : Γένεση 11:1, 27:44, 29:20, Δανιήλ 11:20. Παραθέτω δύο:

«Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία)πᾶσι» Γένεση 11:1

Επειδή το ΕΙΣ δεν έχει πληθυντικό οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν τον πληθυντικό του ΕΧΑΔ - ΑΧΑΔΙΜ - με την λέξη ΜΙΑ.
« καὶ ἐδούλευσεν ᾿Ιακὼβ περὶ Ραχὴλ ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἦσαν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι (), παρὰ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν αὐτήν» Γένεση 29:20

Επειδή το ΕΙΣ δεν έχει πληθυντικό οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν τον πληθυντικό του ΕΧΑΔ - ΑΧΑΔΙΜ - με την λέξη ΟΛΙΓΑΙ.
3) Η λέξη ΕΧΑΔ εκφράζει όχι μόνο το απόλυτο αριθμητικό ΕΙΣ όπως λέγουν οι αιρετικοί αλλά και μία ενότητα.
«ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν           ()»  Γένεση 2:24

Ο άνδρας και οι γυναίκα είναι ΔΥΟ Πρόσωπα αλλά ΜΙΑ Σάρκα ! Έτσι και τα ΤΡΙΑ  Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ΕΝΑΣ Θεός.
Όπως η λέξη ΕΧΑΔ στο Γένεση 2:24 δεν σημαίνει ότι το ανδρόγυνο είναι ένα μόνο πρόσωπο, έτσι και στο εδάφιο Δευτερονόμιον 6:4 η λέξη ΕΧΑΔ δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο μόνο !

4) Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με εδάφια στα οποία γίνεται διάκριση Προσώπων στην θεότητα. 


«διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με  ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ.  διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου  ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με» Ζαχ. 2:12-13 (8-9)

Ο Κύριος (Γιαχβέ) ομιλεί – «τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ»- και λέγει : «ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ.  διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με».

Ο Κύριος Παντοκράτωρ λέγει ότι κάποιος τον απέστειλε ! Ποίος ; Μάλιστα αναφερόμενος σε αυτόν που τον απέστειλε λέγει «τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ»-(τρίτο πρόσωπο), ενώ για τον εαυτό του λέγει «τὴν χεῖρά μου»-(πρώτο πρόσωπο).  Επίσης λέγει «ἀπέσταλκέ» (τρίτο πρόσωπο) και «με» (πρώτο πρόσωπο). Τελικώς μας λέγει ποίος τον απέστειλε : «Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με» ! Άλλος δηλαδη Κύριος Παντοκράτωρ (Γιαχβέ Σαβαώθ) απέστειλε τον ομιλούντα Κύριο Παντοκράτωρα (Γιαχβέ Σαβαώθ). Εδώ δηλαδή έχουμε δύο θεία πρόσωπα του Ενός Θεού.

Αμώς 3:1-2  «Ακούσατε τον λόγον τούτον, ον ελάλησε Κύριος εφ ‘ υμάς, οίκος Ισραήλ, και κατά πάσης φυλής, ης ανήγαγον εκ γης Αιγύπτου, λέγων· πλήν υμάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης· δια τούτο εκδικήσω εφ ‘ υμάς πάσας τας αμαρτίας υμών.»

Στο χωρίο ομιλεί ένα θείο Πρόσωπο που για τον εαυτό του λέγει ΑΝΗΓΑΓΟΝ= ανέβασα (πρώτο ενικό πρόσωπο) και αναφέρεται σε άλλο θείο Πρόσωπο το οποίο ονομάζει Κύριο, λέγοντας ΕΛΑΛΗΣΕ (τρίτο ενικό πρόσωπο) και τα λόγια του οποίου παραθέτει στο εδάφιο 2 («πλήν υμάς έγνων εκ πασών των φυλών της γης...»).

 Η φράση «ανήγαγον (=ανέβασα) εκ γης Αιγύπτου» δεν είναι λόγος του Προφήτου Αμώς γιατί αυτός γεννήθηκε αιώνες μετά την άνοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Δεν ανέβασε ο Αμώς τους Εβραίους από την Αίγυπτο, ο Γιαχβέ τους ανέβασε! Βλέπε και εδάφιο Αμώς 2:10 όπου ο ομιλών Κύριος (Γιαχβέ) λέγει «και εγώ ανήγαγον υμάς εκ γης Αιγύπτου και περιήγαγον υμάς εν τη ερήμω τεσσαράκοντα έτη του κατακληρονομήσαι την γην των Αμορραίων».

Ιερεμίας 14:15 «δια τούτο τάδε λέγει Κύριος περί των προφητών των προφητευόντων επί τω ονόματί μου ψευδή, και εγώ ουκ απέστειλα αυτούς, οί λέγουσι· μάχαιρα και λιμός ουκ έσται επί της γης ταύτης· εν θανάτω νοσερώ αποθανούνται και εν λιμω συντελεσθήσονται οι προφήται».

Στο εδάφιο ένα θείο Πρόσωπο ομιλεί για τον εαυτό του σε πρώτο πρόσωπο λέγοντας «τω ονόματί μου», «εγώ», «ουκ απέστειλα» και αναφέρεται στον Κύριο σε τρίτο πρόσωπο – «τάδε λέγει Κύριος» τα λόγια του οποίου μεταφέρει –«εν θανάτω νοσερώ αποθανούνται και εν λιμω συντελεσθήσονται οι προφήται». Το πρόσωπο που ομιλεί για τον εαυτό του σε πρώτο πρόσωπο λέγοντας «τω ονόματί μου», «εγώ», «ουκ απέστειλα» δεν είναι ο Προφήτης Ιερεμίας. Οι ψευδοπροφήτες στους οποίους αναφέρεται το εδάφιο δεν προφήτευαν στο όνομα του Ιερεμίου αλλά του Γιαχβέ. Ισχυρίζονταν ψευδώς ότι ο Γιαχβέ τους απέστειλε. Βλέπε Ιερεμίας 14:14 «και είπε Κύριος προς με· ψευδή οι προφήται προφητεύουσιν επί τω ονόματί μου, ουκ απέστειλα αυτούς και ουκ ενετειλάμην αυτοίς και ουκ ελάλησα προς αυτούς»

5) Η Γραφή επίσης έχει εδάφια που αποδεικνύουν την Ομοουσιότητα των θείων Προσώπων.
«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς» Α' Θεσσαλονικείς 3:11
Το κατευθύναι είναι ΕΥΚΤΙΚΗ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, και σημαίνει «είθε να κατευθύνει».

Το εδάφιο είναι παραδοξότατο. Διότι αφού ο Απ. Παύλος αναφέρει δύο πρόσωπα, τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού , θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιήσει πληθυντικό αριθμό (ΚΑΤΕΥΘΥΝΑΙΕΝ= είθε να κατευθύνουν).  Όμως ο θεόπνευστος συγγραφέας κάνει χρήση του ενικού αριθμού διότι τα ΔΥΟ Πρόσωπα είναι ΕΝΑΣ Θεός ! Τα δύο Πρόσωπα είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ, έχουν κοινή την θεία ουσία.

« εἶπε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτούς· δέομαι κύριε,  ἐπειδὴ εὗρεν ὁ παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ᾿ ἐμὲ τοῦ ζῆν τὴν ψυχήν μου, ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὄρος, μήποτε καταλάβῃ με τὰ κακὰ καὶ ἀποθάνω.  ἰδοὺ ἡ πόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, ἥ ἐστι μικρά, καὶ ἐκεῖ διασωθήσομαι· οὐ μικρά ἐστι; καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκέν σου» Γένεση 19: 18-20

Ο Λώτ δέχεται την επίσκεψη δύο αγγελιαφόρων, «Ήλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας » Γένεση 19 :1 Και ενώ ο Λώτ ομιλεί σε ΔΥΟ αγγελιαφόρους – «εἶπε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτούς», ακολουθεί πλήθος εκφράσεων σε ενικό αριθμό ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στον πληθυντικό !!! Γιατί ; Διότι οι δύο αγγελιαφόροι είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ Πρόσωπα του Ενός Θεού ( Υιός- Άγιο Πνεύμα), δεν είναι κτίσματα.