Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ»

Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όπως και όλοι οι Προτεστάντες γενικώς δεν δέχονται τα κανονικά βιβλία «Σοφία Σολομώντος» και «Επιστολή Ιερεμίου» ως βιβλία της Αγίας Γραφής ! 
Τα αρνούνται και τα  συκοφαντούν ως δήθεν απόκρυφα !

Θα παραθέτω αποσπάσματα  προπαγάνδας ενάντια στα βιβλία αυτά  από το χιλιαστικό βιβλίο «Ενόραση» τόμος 1 σελ. 270-275, όπως περιέχεται  στην επίσημη ιστοσελίδα των αιρετικών Χιλιαστών. 

Σοφία Σολομώντος

Γράφουν οι Χιλιαστές για την Σοφία Σολομώντος : «Ο συγγραφέας επιδεικνύει ισχυρή εξάρτηση από την ελληνική φιλοσοφία. Χρησιμοποιεί πλατωνική ορολογία καθώς προάγει το δόγμα της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής. 

(Σοφία Σολομώντος 2:23· 3:2, 4) 

Άλλες ειδωλολατρικές αντιλήψεις που παρουσιάζονται είναι η προΰπαρξη των ανθρώπινων ψυχών και η άποψη ότι το σώμα είναι εμπόδιο ή τροχοπέδη για την ψυχή. (8:19, 20· 9:15)».


ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :

1) Η πίστη στην αθανασία της ψυχής του ανθρώπου δεν είναι ειδωλολατρική διδασκαλία αλλά Βιβλική διδασκαλία. Το ότι οι ειδωλολάτρες συμφωνούν με την αθανασία των ανθρωπίνων  ψυχών δεν καθιστά αντιβιβλική την διδασκαλία αυτή !

«μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» 

Ματθαίος 10:28

Ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή. Σε αντίθεση με το σώμα το οποίο μπορεί να φονευθεί, η ψυχή δεν μπορεί να φονευθεί !
«ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ;οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων» 

Ματθαίος 22:32
         
Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, που έχουν πεθάνει εδώ και αιώνες και δεν έχουν ακόμη αναστηθεί, ονομάζονται από τον Ιησού ΖΩΝΤΕΣ ! 

Ο Θεός είναι Θεός ζώντων = υπαρκτών προσώπων όχι ανύπαρκτων. Δεν είπε ο Θεός «Εγώ ΗΜΟΥΝ ο Θεός του Αβραάμ»,αλλά «Εγώ ΕΙΜΑΙ ο Θεός του Αβραάμ».

« ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε• μὴ κλαίετε•οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.  καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.  αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάνταςκαὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων• ἡ παῖς, ἐγείρου.  καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα» 

Λουκάς 8:52-55
         
Ο Ιησούς λέγει ότι η νεκρή κοπέλα που σε λίγο θα επανέφερε στη ζωή ότι ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ ! 

Πώς δεν πέθανε η νεκρή ;;; Ως ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ δεν πέθανε. Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός επαναφέρει στην ζωή την κοπέλα λέγοντάς της «ἡ παῖς, ἐγείρου» ! 

Ο Χριστός δεν ομίλησε στην νεκρή για λόγους θεατρινισμού. 
Ο Χριστός ομίλησε στην νεκρή γιατί αυτή υπήρχε ως αθάνατη ψυχή δεν είχε εμηδενιστεί με τον σωματικό θάνατο. 

Αν ο σωματικός θάνατος εκμηδένιζε την νεκρή κοπέλα, σε ποίον είπε ο Ιησούς την φράση «ἡ παῖς, ἐγείρου» ; Στο Μηδέν ; Ο Χριστός είναι σοβαρός. Δεν ομιλεί στο Μηδέν ! Να σοβαρευτούν και οι αρνητές της αθανασίας της ψυχής ! «καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς». Από πού επέστρεψε; Πώς γίνεται να επιστρέψει κάτι που υποτίθεται οτι δεν υπάρχει;

2) «παῖς δὲ ἤμην εὐφυὴς ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς,  μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὢν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον» 

Σοφία Σολομώντος 8: 19-20

Οι συκοφάντες Χιλιαστές της Σκοπιάς από αυτό το χωρίο προσπαθούν να πείσουν τους αναγνώστες ότι η Σοφία Σολομώντος διδάσκει το ειδωλολατρικό δόγμα της προΰπαρξης της ανθρώπινης ψυχής ! Θέλουν να πουν δηλαδή ότι σύμφωνα με το χωρίο αυτό η ψυχή ήλθε στο σώμα άρα υπήρχε πριν το σώμα !!! Αυτή η ερμηνεία τους είναι καταφανώς τραβηγμένη από τα μαλλιά !

Η φράση «ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς» = έτυχα (εγώ) καλής ψυχής, πρέπει να προβληματίσει τους διαστροφείς του κειμένου. Άλλος δηλαδή είναι ο ομιλών και άλλη η ψυχή του ; Δεν είναι το ένα και το αυτό ; Η ψυχή του ανθρώπου  είναι ο ίδιος ο άνθρωπος – η προσωπικότητα του.

Η φράση «ἀγαθὸς ὢν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον» σημαίνει ότι η ψυχή  όταν δημιουργείται από τον Θεό εντός του σώματος, ομοιάζει το σώμα με οικία στην οποία έρχεται και κατοικεί κάποιος. Παράβαλε την φράση «λέγει Κύριος ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ» Ζαχαρίας 12:1.

Τέτοιες φράσεις σαν το χωρίο Σοφία Σολομώντος 8: 19-20, υπάρχουν και σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής -  που τα δέχεται ως κανονικά η Σκοπιά -  και όμως δεν τολμά να πει ότι δήθεν προάγουν την διδασκαλία της προΰπαρξης της ανθρώπινης ψυχής !!! 


Ιδού :

« δέρμα δὲ καὶ κρέας με ἐνέδυσας, ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις με ἐνεῖρας» Ιώβ 10:11
Ο Ιώβ λέγει ότι ο Θεός τον έντυσε με δέρμα και κρέας και τον περιέφραξε με νεύρα και οστά ! Δηλαδή ο Ιώβ υπήρχε πριν ο Θεός αποφασίσει να του δώσει σώμα, να τον ντύσει ;;; 

Ασφαλώς όχι ! Το νόημα του εδαφίου είναι ότι ο κυρίως άνθρωπος είναι η ψυχή η οποία ως ένδυμα και φραγμό  φέρει το σώμα. Το εδάφιο Ιώβ 10:11 είναι τρανή απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή ως ξεχωριστό συστατικό της ύπαρξής του. Οι Χιλιαστές πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή αλλά είναι ψυχή !

« Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ δεκάτην ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης…… καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευῒ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται·  ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ» 

Εβραίους 7:4-10

Ο Αβραάμ έδωσε «δεκάτη» στον Μελχισεδέκ  πολύ πριν γεννηθεί ο απόγονος του Αβραάμ ο Λευῒ. «ὁ δεκάτας λαμβάνων (= ο Λευῒ) δεδεκάτωται·  ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ» !!! Μαζί με τον Αβραάμ έδωσε δεκάτη και ο μελλοντικός απόγονος του ο Λευῒ !  

Μήπως ο και Παύλος προάγει την διδασκαλία της προΰπαρξης της ανθρώπινης ψυχής ώ ανόητοι Χιλιασταί ;

Γιατί υποκριτές ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά σας ενοχλεί η  φράση «ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς,  μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὢν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον» και δεν σας ενοχλεί η φράση «ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται·  ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ» ;;; 
Πως δεδεκάτωται ο αγέννητος Λευῒ ;

Οι φράσεις αυτές είναι σχήματα λόγου και δεν υποστηρίζουν την διδασκαλία της προΰπαρξης της ανθρώπινης ψυχής. Άλλωστε το ίδιο το βιβλίο Σοφία Σολομώντος που προσπαθούν να σπιλώσουν οι αιρετικοί αναφέρει : 

«καὶ ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ  δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης..…….οὐδεὶς γὰρ βασιλεὺς ἑτέραν ἔσχε γενέσεως ἀρχήν,  μία δὲ πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον, ἔξοδός τε ἴση» 

Σοφία Σολομώντος 7: 1-6.

Ο συγγραφέας λέγει ότι η αρχή της δημιουργίας του, («γενέσεως ἀρχήν» - με ένα «ν» / Γένεση = δημιουργία) ήταν «ἐν κοιλίᾳ μητρὸς» ! Άρα δεν υπήρχε πριν συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του.

3) «φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν, καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα» 

Σοφία Σολομώντος 9:15

Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αναφερόμενοι στο εδάφιο αυτό προσπαθούν να δείξουν ότι το βιβλίο Σοφία Σολομώντος  υποστηρίζει την Πλατωνική άποψη ότι το σώμα είναι « εμπόδιο ή τροχοπέδη για την ψυχή».

Παρόμοιες εκφράσεις όμως περιέχονται και σε άλλα βιβλία της Γραφής τα οποία δέχονται ως κανονικά και  δεν τα κατηγορούν ότι βρίθουν Πλατωνικών κακοδοξιών ! 


Ιδού :

«᾿Αγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθε τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς» 
Α' Πέτρου 2:11

« συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον,  βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου.  Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» 

Ρωμαίους 7: 22-24

«τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής» 

Ματθαίος 26:41

Γιατί τους Μάρτυρες της Σκοπιάς σκανδαλίζει η φράση «φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν» και δεν τους σκανδαλίζει η φράση του Παύλου «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» ;;;


Επιστολή Ιερεμίου.

Γράφουν οι Χιλιαστές για την Επιστολή Ιερεμίου : «Αντίθετα με την προφητεία του Ιερεμία η οποία λέει ότι η ερήμωση του Ιούδα στη διάρκεια της βαβυλωνιακής εξορίας θα διαρκούσε 70 χρόνια (Ιερ 25:11, 12· 29:10), το 2ο εδάφιο της Επιστολής του Ιερεμία λέει στους Ιουδαίους ότι θα βρίσκονται στη Βαβυλώνα επί εφτά γενιές και ύστερα θα απελευθερωθούν»


ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ:

«καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.  καὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, φησὶ Κύριος» 

Ιερεμίας 25:11-12

«εἰσελθόντες οὖν εἰς Βαβυλῶνα ἔσεσθε ἐκεῖ ἔτη πλείονα καὶ χρόνον μακρὸν ἕως γενεῶν ἑπτά· μετὰ τοῦτο δὲ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκεῖθεν μετ' εἰρήνης» 

Επιστολή Ιερεμίου 2

1) Η διαφορά στην διατύπωση δεν συνιστά πάντοτε αντίφαση ! Αντίφαση έχουμε όταν δεν μπορούν να ισχύσουν ταυτόχρονα οι δύο προτάσεις !

2) « καὶ ἐρρέθη πρὸς ῞Αβραμ· γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν  αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.  τὸ δὲ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.  σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου ἐν εἰρήνῃ, τραφεὶς ἐν γήρᾳ καλῷ.  τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν ᾿Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν» 

Γένεση 15: 13- 16

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή οι απόγονοι του Αβραάμ θα γίνονταν σκλάβοι στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. 
Κατόπιν η 4η Γενεά μετά τον Αβραάμ θα έβγαινε από την δουλεία ! 
Άρα σύμφωνα με το χωρίο αυτό σε 400 χρόνια έχουμε 4 Γενεές . 


Να δούμε τώρα ένα άλλο χωρίο :

«Μετά ταύτα έζησεν ο Ιώβ εκατόν τεσσαράκοντα έτη, και είδε τους υιούς αυτού και τους υιούς των υιών αυτού, τετάρτην γενεάν» 

Ιώβ 42: 16. 
(Εβραϊκό κείμενο).

Σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο του Ιώβ 42: 16 που προτιμούν οι Χιλιαστές, ο Ιώβ μετά την πληγή έζησε 140 έτη στα οποία είδε απογόνους μέχρι 4ης Γενεάς.

 Άρα σύμφωνα με το χωρίο αυτό σε 140 χρόνια έχουμε 4 Γενεές.

Δηλαδή σύμφωνα με τα χωρία Γένεση 15: 13- 16 και Ιώβ 42: 16 τα οποία αποδέχονται οι Χιλιαστές, 4 Γενεές χωράνε σε 400 χρόνια αλλά και σε 140 !


Ερωτούμε τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά : 

Αν 4 Γενεές χωράνε και σε 400 χρόνια αλλά και σε 140…..ΓΙΑΤΙ 7 Γενεές να μην χωράνε σε 70 έτη ;;; 

Ποίος ο λόγος να μην χωράνε ; 

Και εμείς σήμερα λέμε «η γενιά του 1960», « η γενιά του 1980) κτλ.

3) Δεν υπάρχει σε όλη την Γραφή σταθερή, ομοιόμορφη αναφορά για το πόσα έτη διαρκεί μία Γενεά. 

4) Η Εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται ως ΓΕΝΕΑ στα χωρία Γένεση 15: 13- 16 και Ιώβ 42: 16 είναι η λέξη dor  η οποία δεν σημαίνει μόνο «γενεά» αλλά και «περίοδος» (περίοδος χρόνου).

Η λέξη «γενεά» με την έννοια «περίοδος» χρησιμοποιείται στο εδάφιο,  Επιστολή Ιερεμίου 2. 

Δεν υπάρχει αντίφαση, διαφορά διατύπωσης υπάρχει.
7 γενεές = 7 περίοδοι χρόνου = 70 χρόνια !Φωτό από Εβραϊκό Λεξικό :