Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Ἰωάννου Κωστώφ, Συμβολή στήν Τελετή Λήξεως τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως, Ἀθήνα 1988, σελ. 194

Η ¨Εξελικτική Δημιουργία Exeldim" είναι μια αίρεση της Νέας Εποχής του Αντίχριστου που έχει ως στόχο να κλονίσει την Χριστιανική πίστη.

«Δέν μπορεῖ ποτέ νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἔλαβε χώρα ἡ ἐξέλιξη διότι ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς ἀποδείξεως εἶναι ἡ ὕπαρξη ἐκείνου ο ὁποῖος ἀποδεικνύει. Ἐφόσον, ὅμως, σύμφωνα μέ τίς ἐξελικτικές ἀντιλήψεις ο ἄνθρωπος (ο ὁποῖος θά ἔπρεπε νά ἀποδείξη το ζητούμενο) εἶναι ὁ τελευταῖος κρίκος τῆς βιοσφαιρικῆς ἁλυσίδος, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἦταν παρών στα προηγούμενα στάδια καί συνεπῶς οὔτε τα παρατήρησε οὔτε τα κατέγραψε. Και, βέβαια, τώρα πλέον δέν μπορεῖ να το κάνη αὐτό, διότι ἀνήκουν στό παρελθόν. Το να μποροῦσε να το κάνη — ὑποθετικά μιλοῦμε — ἰσοδυναμεῖ με το να παρακολουθοῦσε τήν ἀρχή του (σ᾽ ὁποιοδήποτε στάδιο της). Για να γίνει, ὅμως, αὐτό, θά ἔπρεπε νά εἶναι προγενέστερος ἀπ᾽ αὐτήν (!), πρᾶγμα ἀπαράδεκτο λογικά»(Ἰωάννου Κωστώφ, Συμβολή στήν Τελετή Λήξεως τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως, Ἀθήνα 1988, 194).

Πηγή: Κωστώφ Ἰωάννου, Φυσικοῦ

TRUTH TARGET