"Η πνοή του Θεού δεν έγινε ψυχή αλλά δημιούργησε την ψυχή" Αρχιμανδρίτης π.Ιωάννης Κωστώφ - (Απάντηση σε όσους λένε ότι το εμφύσημα ήταν το Άγιο Πνεύμα)

"Η πνοή του Θεού δεν έγινε ψυχή αλλά δημιούργησε την ψυχή"

Αρχιμανδρίτης π.Ιωάννης Κωστώφ

(Απάντηση σε όσους λένε ότι το εμφύσημα ήταν το Άγιο Πνεύμα)

Το σχόλιο εντός παρενθέσεως, εκ της Διευθύνσεως

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET