Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΘΕΪΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΑΡΒΙΝΙΚΕΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ" - ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

Θεϊστική Ἐξέλιξη & Δαρβινικές “Ἐκκλησίες”

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION TRUTH ORTHODOXY

«Ὁ μακαρίτης Dr. A. E. Wilder-Smith ἀναφέρει ἕνα περιστατικό σχετικά μέ τόν Adolf Eichmann, γνωστό ὡς “ὁ Δήμιος τοῦ Hitler”.  

O Eichmann ἦταν ὑπεύθυνος, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, γιά τό θάνατο πάνω ἀπό 5 εκατομμυρίων Ἑβραίων. 

Μετά τό Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ Eichmann ἀπέδρασε στήν Ἀργεντινή καί ἔζησε κρυμμένος ἐκεῖ γιά μερικά χρόνια. 

Τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ τελικά ἀνακάλυψε τή θέσι τοῦ Eichmann, καί ἔστειλε μιά ὁμάδα ἀπό commandos τό Μάιο τοῦ 1960 γιά νά τόν συλλάβουν, καί τόν ἔφεραν πίσω στό Ἰσραήλ γιά νά δικασθῆ γιά ἐγκλήματα πολέμου. Βρέθηκε ἔνοχος καί καταδικάσθηκε νά κρεμασθῆ.

Ὁ Wilder-Smith συνεχίζει:

“Οἱ Βρετανοί ἔστειλαν ἕνα πιστό ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ἕναν ἐφημέριο, νά μιλήση σ᾽ αὐτό τό φτωχό ἄνδρα. Ἀκριβῶς πρίν κρεμμασθῆ, ὁ Eichmann εἶχε μιά τελευταία συνάντησι μέ τόν ἐφημέριο. Ὁ ἐφημέριος εἶπε:

—Herr Eichmann, πρίν δῆτε τό Θεό αὔριο, δέν θά θέλατε νά πάρετε ἄφεσι; Δέν θά θέλατε νά ἐξομολογηθῆτε;

Ο Eichmann θύμωσε καί εἶπε:

—Νά ἐξομολογηθῶ; Τί ἔχω νά ἐξομολογηθῶ; Δέν ἔχω κάνει τίποτε κακό!

Ὁ ἐφημέριος ἀπάντησε:

—Δέν ἔχετε κάνει τίποτε κακό; Σᾶς καταλαβαίνω;

—Ναί, ἀπάντησε ὁ Eichmann. Ἔχω κάνει μόνο τό σωστό!

Ὁ ἐφημέριος εἶπε:

—Μπορείτε σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ ἐξηγήσετε τί ἐννοεῖτε;

—Φυσικά καί μπορῶ, εἶπε ὁ Eichmann. Και oἱ δύο Ἐκκλησίες τῆς Γερμανίας, ἡ Καθολική καί ἡ Προτεσταντική, πιστεύουν στή Θεϊστική Ἐξέλιξη. 

Καί οἱ δύο πιστεύουν ὅτι ἡ μέθοδος δημιουργίας τοῦ Θεοῦ εἶναι νά σκοτώνη τά ἄτομα πού μειονεκτοῦν καί νά σκοτώνη αὐτά τά ὁποῖα ἔχουν λιγότερες ἱκανότητες. 

Καί ἀφού οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν λιγότερες ἱκανότητες ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐγώ ἁπλά βοήθησα τό Θεό στίς μεθόδους Του.
Ἐγώ μόνο βοήθησα τόν τρόπο δουλειᾶς τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν συναντήσω τό Θεό, ἔτσι θά Τοῦ πῶ”


(A. E. Wilder-Smith, Evolution, Theistic Evolution, or Creation? ἀπόσπασμα μιᾶς διαλέξεως τοῦ 1981· CLP Tapes, P.O. Box 15666, San Diego, CA 92115)»(Lubenow Marvin, Bones of Contention, Baker Books, Grand Rapids Mich 2004, 152).

πηγή

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

http://workersectingreece.wordpress.com

FROM WORKER SECT TO ORTHODOXY