Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

TRUTH TARGET: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; – Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΣΗ – ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ


Δημιούργησε ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς διαφορετικές φυλές ἀνθρώπων;

Ἡ ἀπάντησι βρίσκεται στή Γένεση

Ἄλλο ἕνα ἐπιχείρημα


«—Δημιούργησε ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς διαφορετικές φυλές ἀνθρώπων;

—Ὄχι. Ἡ Βίβλος διδάσκει καθαρά στούς Κορινθίους ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος. Ἔχει ἐπίσης εἰπωθῆ στή Γένεση ὅτι ἡ Εὔα ἦταν ἡ μητέρα ὅλων τῶν ζώντων.

Ἀλλά, ὑπάρχουν ἄλλοι λόγοι πού ἐξηγοῦν τό γιατί εἶναι προφανές —ἀπό τή Βίβλο— ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν τό πρῶτο καί τό μοναδικό ἀνθρώπινο ὄν στήν ἀρχή. Διαβάζουμε στή Γένεση ὅτι ὁ Ἀδάμ κοίταξε πρός ὅλα τά δημιουργήματα πού ὁ Θεός δημιούργησε καί δέν εἶδε κάποιο πού θά μποροῦσε νά ταιριάζη μ᾽ αὐτόν. Εἰπώθηκε ἐπίσης στή Γένεσι ὅτι ὁ Ἀδάμ ἦταν μόνος. Προφανῶς δέν θά ἦταν μόνος ἄν ὑπῆρχαν καί ἄλλες ἀνθρώπινες φυλές γύρω του.

Ἐπίσης, ἄς κρατήσουμε κατά νοῦν αὐτό τό σημαντικό σημεῖο: κληρονομήσαμε τήν ἁμαρτωλή μας φύση ἀπό τόν πρῶτο μας πατέρα, τόν Ἀδάμ. Ἄν ὑπῆρχαν ἄλλες ἀνθρώπινες φυλές πού ὁ Θεός ὑποθετικά δημιούργησε, ἐκεῖνοι δέ οἱ ἄνθρωποι δέν ἁμάρτησαν ὅπως ὁ Ἀδάμ ἔπραξε, καί κατόπιν οἱ ἁμαρτωλοί ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ παντρεύονταν μ᾽ ἐκείνους, εὐλόγως τότε, ὁλόκληρο τό εὐαγγελικό μήνυμα καταντᾶ χωρίς νόημα.

Ἦταν ὁ Ἀδάμ μόνος; Ἡ ἀπάντησι βρίσκεται στή Γένεσι: Ὁ Θεός δημιούργησε ἕνα ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, τόν πατέρα ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους»

(Κen Ηam, Did Αdam have a Βellybutton?, ἐκδ. Μaster Βooks, Green Forest ΑR USΑ 2000, 158).

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION LIFE TRUTH