ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EXELDIM - Ο Θεός μετέτρεψε τον πίθηκο σε κάτι άλλο, και τον έκανε εικόνα Του Χριστού, κατ' εικόνα Θεού πλάσμα!

Ο Θεός μετέτρεψε τον πίθηκο σε κάτι άλλο, και τον έκανε εικόνα Του Χριστού, κατ' εικόνα Θεού πλάσμα!  Αν αυτό που ισχυρίζονται οι αιρετικοί της Exeldim είναι αλήθεια, τότε πως δέχονται την ύπαρξη του ανθρώπου, και κατ' επέκταση την ανθρώπινη φύση Του Χριστού, εφόσον πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν έγινε άνθρωπος, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και σήμερα;
Ο Θεός μετέτρεψε τον πίθηκο σε κάτι άλλο, 
και τον έκανε εικόνα Του Χριστού,
κατ' εικόνα Θεού πλάσμα!