Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΑΔΑΜΙΤΕΣ Η΄ ΠΑΡΑΑΔΑΜΙΤΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΑΔΑΜΙΤΕΣ Η΄ ΠΑΡΑΑΔΑΜΙΤΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο

_________

Ὄχι παρα-Ἀδαμίτες: «Ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱούς Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατά ἀριθμόν ἀγγέλων Θεοῦ» (Δευτερονόμιο 32, 8).

«Αὔτη πρωτόπλαστον πατέρα κόσμου μόνον κτισθέντα διεφύλαξε καί ἐξείλατο αὐτόν ἐκ παραπτώματος ἰδίου»
(Σοφία Σολ. 10, 1) 

Ὁ Ἀδάμ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς, δέν ὑπῆρχαν ἄλλοι μαζί μ’ αὐτόν. Ἡ φράσι μόνον κτισθέντα συνιστᾶ ἔμμεση ἀπαγόρευσι τῆς ὕπαρξης πρό ἤ παρα-αδαμιτῶν.

Ὄχι Παρααδαμῖτες: «Σύ ἐποίησας Ἀδάμ καί ἔδωκας αὐτῷ βοηθόν Εὔαν στήριγμα τήν γυναῖκα αὐτοῦ· ἐκ τούτων ἐγεννήθη τό ἀνθρώπων σπέρμα. Σύ εἶπας· οὐ καλόν εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν ὅμοιον αὐτῷ»

Τωβίτ  8: 6.ΠΗΓΗ:

http://www.truthtarget.gr


TRUTH TARGET

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com
CREATION TRUTH ORTHODOXY