Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!! SERAFIM LARSEN, Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ME TO ΧΡΙΣΜΑ ή ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!! SERAFIM LARSEN, Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ME TO ΑΠΛΟ ΧΡΙΣΜΑ ή ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΠΤΙΣΜΑ! [ΒΙΝΤΕΟ 2014] - EXCLUSIVE!!! SERAFIM LARSEN, THE LIVE DEMONSTRATION OF THE DIFFERENCE OF RECEIVING TO ORTHODOXY WITH CHRISMATION OR WITH COMPLETE BAPTISM! [VIDEO 2014] 


Παρακαλούμε, διαδώστε την είδηση γι αυτήν την ανάρτηση και το Βίντεο παντού! Ο Serafim Larsen είναι ένα σκεύος εκλογής που απολαμβάνει πλέον τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ανήσυχο πνεύμα, ως αιρετικός Λουθηριανός, πέρασε μέσα από αναζητήσεις τύπου διαλογισμού θέτοντας τον εαυτό του σε ατραπούς επικίνδυνους, επηρεασμένος από δαιμονικές ενέργειες που τον ενοχλούσαν συνεχώς. Με θαύμα της Παναγίας μας, βρήκε τον δρόμο προς την Ορθοδοξία. Δυστυχώς, η πρακτική που θέλει όσους προέρχονται από τον προτεσταντισμό ή από την παπική εκκλησία να μην βαπτίζονται, αλλά να εισέρχονται στην Ορθοδοξία διά του απλού Χρίσματος, είχε εφαρμογή και στον Serafim. Όμως η Χάρις του Κυρίου μας τελικά τον οδήγησε στο Μυστήριο του Βαπτίσματος. Δέχτηκε πόλεμο και διωγμό γι αυτό το γεγονός… Σήμερα όμως απολαμβάνει το θαύμα της Ορθοδοξίας έτσι που μόνον το πλήρες Μυστήριον του Βαπτίσματος προσφέρει και γλίτωσε από της δαιμονικές επιρροές μόνο με το Ορθόδοξο Βάπτισμα. 

Serafim Larsen is a chosen vessel who now enjoys the gifts of the Holy Spirit. A restless spirit, as a heretic Lutheran, passed through spiritual searches of meditation type, putting himself in dangerous paths, being influenced by demonic energies who bothered him constantly. By a miracle worked by the Mother of God, he found the path to Orthodoxy. Unfortunately, he was applied the practice which receive protestants or papists to Orthodoxy not by Baptism, but just by Chrismation. But the Grace of our Lord eventually led him to the Sacrament of Baptism, for which he suffered war and persecution ... But today enjoys the wonder of Orthodoxy in the way that only the full Mystery of Baptism can provide and has been saved from the demonic influences only by the Orthodox Baptism.