Εξελικτική Δημιουργία Exeldim ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη. Πατήρ Θεόδωρος Ζήσης.Ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη η εξελικτική δημιουργία exeldim. Η εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο, και η πίστη σε προαδαμιαίους ανθρώπους, είναι πεποιθήσεις αιρετικές και ασυμβίβαστες με την 
Ορθόδοξη πίστη.
Αντιαιρετικό βιβλίο Ορθοδόξων επιστημόνων βιολόγων, που μελέτησαν σε βάθος την θεωρία της εξέλιξης του ανθρώπου από τον πίθηκο, παρουσιάζει ο π.Θεόδωρος Ζήσης, και τονίζει ότι, η εξελικτική δημιουργία είναι εντελώς αντίθετη, και ασυμβίβαστη με την 
Ορθόδοξη πίστη.

Κατωτέρω το video με το σχόλιο του π.Θεόδωρου Ζήση.

Πηγή: 
Κατάνυξις Ιστολόγιο
https://www.youtube.com/watch?v=xJN9pIzbdg8