Είναι μύθος ο Κατακλυσμός του Νώε;

Η αίρεση της Εξελικτικής Δημιουργίας Exeldim, διδάσκει ότι ο Κατακλυσμός του Νώε είναι ένα παραμύθι, ένας μύθος. Ισχυρίζονται ότι έγινε μια "τοπική καταιγίδα". Ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, ομιλεί περί του Κατακλυσμού του Νώε, και παραθέτει την Ορθόδοξη θέση για το θέμα αυτό.