Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπό του αντιαιρετικού ερευνητού 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑ

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μετά το άρθρο, έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Θεολόγο
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ
καθώς παραθέτει την Ορθόδοξη πίστη, και τις αγιογραφικές αποδείξεις. 

Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση της μία νέα αιρετική δοξασία που λέγεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. 


Η αίρεση αυτή, όπως οι περισσότερες αιρέσεις που έχουν εισπηδήσει στην πατρίδα μας, προήλθε από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό αυτή η αίρεση έχει διάφορα ονόματα όπως ΘΕΪΣΤΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΣΜΟΣ και άλλα. 

Η δοξασία αυτή πρεσβεύει την αντιβιβλική και αντιπατερική θέση ότι δήθεν ο Αδάμ προήλθε από τα ζώα μέσω κατευθυνόμενης από τον Θεό εξελίξεως !!! Δηλαδή η δοξασία αυτή προσπαθεί να συμβιβάσει την Δημιουργία με την υλιστική και άθεη θρησκεία της Εξέλιξης. Έτσι γεννήθηκε το έκτρωμα – δοξασία της Εξελικτικής Δημιουργίας!
                
Ο  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Αδάμ πρό του εμφυσήματος του Δημιουργού ήταν ένα νεκρό χωμάτινο άγαλμα: 
«Ἐννόησον γάρ μοι τὴν τάξιν τῆς διαπλάσεως͵ καὶ λογίζου πρὸ τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ Δεσπότου͵ ὅπερ αὐτῷ γέγονεν εἰς πνοὴν ζωῆς͵ καὶ ἐγένετο εἰς ψυχὴν ζῶσαν͵ τί ἦν ὁ πλασθείς. Ἁπλῶς εἰκὼν ἄψυχος͵ καὶ ἀνενέργητος͵ καὶ εἰς οὐδὲν χρήσιμος͵ ὥστε τὸ πᾶν καὶ τὸ εἰς τοσαύτην αὐτὸν τιμὴν ἀγαγὸν͵ ἐκεῖνό ἐστι τὸ παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγονὸς εἰς αὐτὸν ἐμφύσημα». 

Οι αιρετικοί όμως επιμένουν ότι ο Αδάμ είχε γονείς προαδαμιαίους ανθρώπους που εξελίχθηκαν από πιθήκους ! Αυτή η διδασκαλία αποτελεί σήμα κατατεθέν της ελληνικής εκδόσεως της αίρεσης της Εξελικτικής Δημιουργίας.
Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει : «Ποῖος γάρ, εἰπέ μοι, γάμος ἀπέτεκε Ἀδάμ;»

Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι η Εύα δεν εγεννήθη όπως ο Σηθ ούτε είναι αγέννητη όπως ο Αδάμ, ο Αδάμ δηλαδή είναι αγέννητος : «Ἡ γὰρ Εὔα οὔτε ἐγεννήθη, ὡς ἐγεννήθη ὁ Σὴθ, οὔτε ἀγέννητος ἦν, ὥσπερ ὁ Ἀδάμ· ἀλλ' ἐπορεύθη ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ.
Ο Μέγας Βασίλειος λέγει : «τοῦ Ἀδὰμ μὴ γεννηθέντος ἀλλὰ πλασθέντος»

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης λέγει : «ὁ Ἀδὰμ κατὰ τὴν φυσικὴν τῶν ἀνθρώπων γέννησιν οὐκ ἐγεννήθη»
                Η Γραφή  λέγει ότι ο Αδάμ είναι Πρωτόπλαστος :
 «Ειμί μεν καγώ θνητός άνθρωπος ίσος άπασι και γηγενούς απόγονος ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ» Σοφία Σολομώντος 7:1
« Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα»  Α Τιμόθεο 2:1
« σὺ ἐποίησας ᾿Αδὰμ καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· ἐκ τούτων ἐγεννήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα» Τωβίτ 8:6

Ενώ η Αγία Γραφή λέγει ότι από τον Αδάμ και την Εύα προήλθε το ανθρώπινο σπέρμα,οι αιρετικοί λέγουν ότι υπήρχαν άνθρωποι 
προ- αδαμιαίοι !!! 
Αν αυτό ήταν αλήθεια δεν θα υπήρχε το εδάφιο Τωβίτ 8:6 και τα όμοια προς αυτό.
                Επίσης ο Ιησούς Χριστός λέγει : 
«ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός·  ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» 
Μάρκος 10:6-7
Ο Χριστός λέγει ότι ο άνθρωπος υπάρχει από την αρχή της Κτίσεως όχι ότι εμφανίστηκε μετά από εκατομμύρια χρόνια βιολογικής εξελίξεως κατευθυνόμενης δήθεν από τον Θεό!

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
                
Στην Ελλάδα οι εμφορούμενοι από την κακοδοξία της Εξελικτικής Δημιουργίας έχουν συμπήξει ομάδα η οποία ονομάζεται EXELDIM και στην οποία ηγετικό ρόλο παίζει ο αρχομανής Νικόλαος Μαυρομάγουλος.
                
Ο κύριος αυτός επιτίθεται με σφοδρότητα ενάντια στους Ορθοδόξους  τους οποίους αποκαλεί Ταλιμπάν, Ιεροεξεταστές, σκοταδιστές, κτλ… Θεωρεί ότι οι Πατέρες δεν τα λέγουν σωστά και ότι ακόμη και η Αγία Γραφή έχει λάθη !
                
Στην προσπάθειά του να πλανήσει όσους μπορεί περισσότερους παρουσιάζει ως δήθεν επιστημονική την θρησκεία του. Τώρα το πόσο επιστημονικό είναι να λέγει κανείς ότι ο Θεός μέσω εξέλιξης δημιούργησε τον Αδάμ και κατόπιν χωρίς εξέλιξη την Εύα από την πλευρά του….ας το κρίνει ο αναγνώστης!
                
Ο Μαυρομάγουλος εφαρμόζει και την εξής τακτική. Διατυμπανίζει ότι δήθεν συγκεντρώνει στοιχεία επιστημονικά τα οποία  θα τα καταθέσει στην Ιερά Σύνοδο ! Βέβαια αυτή η επίσημη κατάθεση στοιχείων εκ μέρους του Μαυρομάγουλου και των ατυχών θυμάτων της προπαγάνδας του, συνεχώς ανακοινώνεται ότι θα συμβεί αλλά ποτέ δεν συμβαίνει… και δύσκολα θα συμβεί !
                
Θα συμβεί λέγω δύσκολα γιατί εκτιμώ ότι αυτό είναι ένα κόλπο του Μαυρομάγουλου επικοινωνιακό. Με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει προς τα έξω ότι δήθεν έχει αδιάσειστα στοιχεία και ταυτοχρόνως να συγκρατήσει την ομάδα του στην οποία παίζει ηγετικό ρόλο όπως φαίνεται. Διότι αν πάει στην Σύνοδο θα φάει τα μούτρα του και μετά….ούτε στην ομάδα του δεν θα μπορεί να σταθεί.
                
Βέβαια δεν αποκλείεται να περιμένει να πλανήσει μεγάλο αριθμό θυμάτων και να πιστεύει μες στην πλάνη του και τον Εωσφορικό εγωϊσμό του, ότι είναι δυνατόν ακόμη και η Σύνοδος να δει ευνοϊκά τις ξενόφερτες απόψεις του!  

Μέχρι τότε «ετοιμάζει» τα στοιχεία του καθώς και φανατικές μελέτες ενάντια στους Ορθοδόξους, τους οποίους προειδοποιεί μέσω εμπαθών ανακοινώσεων ότι θα τους εκθέσει με τις δήθεν φοβερές αποκαλύψεις που προτίθεται να κάνει !
                
Σοφιστείες, ψευδοεπιστημονικές μελέτες, απαράδεκτα λογικά άλματα, παρερμηνεία της Γραφής και των Πατέρων και φυσικά συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς για τους αντιπάλους…..απ’όλα έχει η φαρέτρα των προβατόσχημων λύκων της EXELDIM !
Προσοχή Χριστιανοί ! Μην πλανηθεί κανείς από την αιρετική ρητορεία !
                
Στο παιχνίδι των εντυπώσεων δεν διστάζει να εμπλέξει και τον αποθανόντα πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος δεν δίδασκε τίποτα περί προαδαμιαίων ανθρώπων όπως ο Μαυρομάγουλος. 
Όμως ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης δεν ζεί για να δεί πως τον χρησιμοποιεί ο Μαυρομάγουλος !
                
Να σημειωθεί ότι όταν ζούσε ο Ρωμανίδης είχε εκφραστεί θετικά υπέρ των αιρετικών ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ….

Αυτό βεβαίως δεν θέλει να το θυμάται ο Μαυρομάγουλος που παριστάνει τον Ορθόδοξο απολογητή που ανακαλύπτει λάθη ακόμη και στην θεόπνευστη Γραφή !!! 
Την λάθος στάση του Ρωμανίδη προς τους αιρετικούς Αντιχαλκηδόνιους δεν την είδε ;;;

Η αρχομανία έχει τυφλώσει τον κύριο Μαυρομάγουλο. 
Θέλει οπωσδήποτε με όχημα την κακοδοξία του να «ηγείται» της EXELDIM. 
Αυτός θεωρεί εαυτόν διαφωτιστή ημών των δήθεν Ταλιμπάν της Ορθοδοξίας !!! 
Μάλιστα ! 
Μαυρομάγουλος ο διαφωτιστής των Ορθοδόξων Ταλιμπάν ! 
Αύτη την εικόνα έχει μέσα στο μυαλό του….το γεμάτο με αρχομανία !

Όταν έθεσα υπόψιν (και όχι μόνο μία φορά) του μεγάλου  Θεολόγου και Φιλόλογου Νικόλαου Σωτηρόπουλου τις διδασκαλίες της EXELDIM περί προαδαμιαίων ανθρώπων κτλ. Χαρακτήρησε αυτά ως πνεύμα πλάνης , αίρεση, χαζομάρες ανοήτων ανθρώπων…

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ