Η ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ


Αντιαιρετική μελέτη περί της αιρέσεως 
"Εξελικτική Δημιουργία Exeldim" 
υπό του ερευνητού κ. Σαλταούρα Χρήστου