Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Η σωτηρία της κτίσεως δια του ανθρώπου

Ο Τριαδικός Θεός έδωσε στον άνθρωπο την απόλυτη ελευθερία, και την δυνατότητα, μέσω του ανθρώπου να σωθεί η δημιουργία. 
Ο άνθρωπος θα σώσει την κτίση, και τον ίδιο, με την ιδιότητα του "Ιερέα της δημιουργίας". Ιδιότητα που ο Θεός του έδωσε για να σώσει την κτίση. 
Ο Αδάμ δεν αμάρτησε, αν παρέμενε στον κήπο της Εδέμ, θα αποτελούσε ένα από τα ζώα του κήπου, θα ήταν ένα ακόμη ζώο. 
Ο Αδάμ έκανε ένα λάθος, δεν αμάρτησε, ούτε η πτώση ήταν αρνητικό σημείο, ο Θεός έδωσε την απόλυτη ελευθερία, και ο Αδάμ από ένα ζώο που ήταν, μέσα από το λάθος, και όχι την αμαρτία, δημιούργησε τις προϋποθέσεις δια της απόλυτης ελευθερίας που ο Θεός του έδωσε, να καταστήσει τον άνθρωπο, σωτήρα, και Ιερέα της δημιουργίας. 

Δεν ισχύει η αμαρτία, δεν ισχύει η παράβαση, δεν ισχύει η πτώση, το μόνο που υφίσταται είναι το λάθος που ο Αδάμ δικαιολογημένα έπραξε, ώστε να χρησιμοποιήσει την απόλυτη ελευθερία που του έδωσε ο Θεός, για να γίνει ο Ιερέας της δημιουργίας, και να σώσει την κτίση. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ την δυνατότητα της απόλυτης ελευθερίας, δηλαδή την εξουσία να είναι ο ίδιος ο Αδάμ ένας θεός. 

Ο Αδάμ υπάκουσε στο θέλημα του Θεού, και χρησιμοποίησε αυτή την ελευθερία, ώστε έγινε ο ίδιος ένας θεός, και έσπασε τα δεσμά της κτηνώδους κατασκευής του, εντός του κήπου της Εδέμ, και ελευθερώθηκε μέσα από το λάθος που ο Θεός τον κάλεσε να πράξει, για να ελευθερωθεί, και δια της ελευθερίας αυτής, να γίνει ο ίδιος, ο θεός δια του οποίου θα σωθεί η κτίση. 
Το παραπάνω σχόλιο αποτελεί την περίληψη των πεποιθήσεων του Μητροπολίτου  Περγάμου 
κ. Ιωάννου Ζηζιούλα. 
Το βιβλίο του κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, φέρει τον τίτλο: 
"Η κτίση ως ευχαριστία"
Αποτελεί ένα από τα δόγματα της Εξελικτικής Δημιουργίας  Exeldim,
ο "Ιερέας της δημιουργίας"   ο ίδιος ο άνθρωπος.
Το δόγμα αυτό, καθώς και πλήθος κακοδοξιών, έχουν ως πηγή την "θεολογική" προσέγγιση του 
κ. Ιωάννου Ζηζιούλα. 
Κατωτέρω ντοκουμέντα από την ιστοσελίδα "Εξελικτική Δημιουργία" Exeldim,
και από το Ορθόδοξο αντιαιρετικό βιβλίο, ανάτυπο από τον Ορθόδοξο Τύπο, του καθηγητού πανεπιστημίου ΜΕΓΑ Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ.
Ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να συγκρίνει, και να διαπιστώσει ότι, η "θεολογία" του κ.Ιωάννου Ζηζιούλα, και της Exeldim, είναι πανομοιότυπες. Η εωσφορική αντίληψη περί ανεξαρτησίας από τον Θεό, και απόλυτης ελευθερίας που καθιστά τον άνθρωπο, και τον μετατρέπει από κτίσμα σε θεό, και σωτήρα του εαυτού του, είναι το κεντρικό δόγμα της ανθρωποκεντρικής αιρετικής προσέγγισης, απορρίπτοντας την Ορθόδοξη πίστη περί της ενανθρωπήσεως του Κυρίου. Εκτός των αυτονόητων, προχωρούν σε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, καθώς αρνούνται την απόλυτη εξουσία του Θεού πάνω στην ελευθερία, και την κυριαρχία επί των κτισμάτων, ισχυριζόμενοι ότι ο άνθρωπος είναι ένας θεός, όπως είχε ισχυριστεί ο σατανάς, ότι θα γίνετε θεοί.

ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. 

2.Κορ.3:17