ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ: Ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν βιολογικής εξέλιξης. Ο άνθρωπος είναι απευθείας δημιουργημένος από τον Θεό, συνιστά δημιουργική πράξη του Θεού.

Η Εξελικτική Δημιουργία - Exeldim, ισχυρίζεται ότι είναι συμβατή η Αγία Γραφή με την εξέλιξη, και ότι η Ορθόδοξη πιστή συμφωνεί με την φυσική επιλογή, με την εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο. Οι αιρετικοί που διαδίδουν αυτή την αίρεση, έρχονται σε αντίθεση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, καθώς και την ίδια την επιστήμη, διότι η εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο, δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού. Καλούμε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, να ακούσουν, και να κάνουν 'κτήμα' τους την φωνή της Εκκλησίας μας, την ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 


Πηγή: 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013