Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (IIΙ) Ο Αδάμ στα κείμενα των Πατέρων

«ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»  (IIΙ)

«Τὸ ἁπλοῦν τῆς πίστεως ἰσχυρώτερον ἔστω τῶν λογικῶν ἀποδείξεων»
Τὸ ζήτημα βεβαίως εἶναι τεράστιο, καὶ γι’ αὐτὸ θὰ ἀρκεσθῶ νὰ διατυπώσω μόνον κάποιους προβληματισμούς.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ δυτικοῦ σχολαστικισμοῦ νὰ κατοχυρώσῃ διαλεκτικῶς τὴν χριστιανικὴ πίστι, ἔφερε τὴν Λατινικὴ ἐκκλησία ἀντιμέτωπη μὲ τὴν διαλεκτικὴ (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐπιστημονικὴ) ἀμφισβήτησι τῆς θεολογίας της, ὠθώντας την ἔτσι σὲ μίαν Ἀπολογητικὴ ἀντορθοδόξων, ἐν πολλοῖς, προϋποθέσεων.

Η σωτηρία της κτίσεως δια του ανθρώπου

Ο Τριαδικός Θεός έδωσε στον άνθρωπο την απόλυτη ελευθερία, και την δυνατότητα, μέσω του ανθρώπου να σωθεί η δημιουργία. 
Ο άνθρωπος θα σώσει την κτίση, και τον ίδιο, με την ιδιότητα του "Ιερέα της δημιουργίας". Ιδιότητα που ο Θεός του έδωσε για να σώσει την κτίση. 
Ο Αδάμ δεν αμάρτησε, αν παρέμενε στον κήπο της Εδέμ, θα αποτελούσε ένα από τα ζώα του κήπου, θα ήταν ένα ακόμη ζώο. 
Ο Αδάμ έκανε ένα λάθος, δεν αμάρτησε, ούτε η πτώση ήταν αρνητικό σημείο, ο Θεός έδωσε την απόλυτη ελευθερία, και ο Αδάμ από ένα ζώο που ήταν, μέσα από το λάθος, και όχι την αμαρτία, δημιούργησε τις προϋποθέσεις δια της απόλυτης ελευθερίας που ο Θεός του έδωσε, να καταστήσει τον άνθρωπο, σωτήρα, και Ιερέα της δημιουργίας. 

Δεν ισχύει η αμαρτία, δεν ισχύει η παράβαση, δεν ισχύει η πτώση, το μόνο που υφίσταται είναι το λάθος που ο Αδάμ δικαιολογημένα έπραξε, ώστε να χρησιμοποιήσει την απόλυτη ελευθερία που του έδωσε ο Θεός, για να γίνει ο Ιερέας της δημιουργίας, και να σώσει την κτίση. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ την δυνατότητα της απόλυτης ελευθερίας, δηλαδή την εξουσία να είναι ο ίδιος ο Αδάμ ένας θεός. 

Ο Αδάμ υπάκουσε στο θέλημα του Θεού, και χρησιμοποίησε αυτή την ελευθερία, ώστε έγινε ο ίδιος ένας θεός, και έσπασε τα δεσμά της κτηνώδους κατασκευής του, εντός του κήπου της Εδέμ, και ελευθερώθηκε μέσα από το λάθος που ο Θεός τον κάλεσε να πράξει, για να ελευθερωθεί, και δια της ελευθερίας αυτής, να γίνει ο ίδιος, ο θεός δια του οποίου θα σωθεί η κτίση. 

Ο ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (Υπό του αντιαιρετικού ερευνητού κ. Σαλταούρα Χρήστου)

Αντιαιρετική μελέτη 
υπό του ερευνητού - συγγραφέως 
κ. Σαλταούρα Χρήστου.

* * * 

Ο ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

            Σκοπός τους παρόντος άρθρου είναι η διαφώτιση των Χριστιανών και η στηλίτευση  ανεδαφικών απόψεων του Ν. Μαυρομάγουλου σχετικά με την Αγία Γραφή. 

Ο κύριος Μαυρομάγουλος κατατρύχεται από μεγάλο εγωϊσμό, ο οποίος τον οδηγεί στο να ηγείται στον Ελλαδικό χώρο της Αιρέσεως της Εξελικτικής Δημιουργίας. Για την φοβερή αυτή αιρετική δοξασία αναφερθήκαμε σε άλλες μελέτες μας εκτενώς. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ; (Η κρίσις της θεολογίας του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα).

Εις τα κατωτέρω ντοκουμέντα εκ των αυθεντικών συγγραμμάτων έχουμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε την τεράστια διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου Θεολογίας, με αυτή του Οικουμενισμού, και του Βατικανού. Παραθέτουμε από το βιβλίο του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, με τίτλο: 
"Η κτίση ως ευχαριστία: θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της οικολογίας"
Αντιπαραθέτοντας την Ορθόδοξη τοποθέτηση του ΜΕΓΑ  Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ Καθηγητού Πανεπιστημίου - Ανάτυπον εκ του "Ορθοδόξου Τύπου" - Με τίτλο: "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;" (Η κρίσις της θεολογίας του Ιω. Ζηζιούλα) - ΑΘΗΝΑΙ 1993.

Ως γνωστόν η κεντρική διδασκαλία του αιρετικού δόγματος της προελεύσεως του ανθρώπου εκ του πιθήκου, 'ακούει' στο ανίερο δόγμα περί διαφοράς βαθμού, και όχι διαφοράς είδους, μεταξύ ανθρώπου και κτήνους. Βλασφημώντας υποστηρίζουν ότι, είμαστε ζώα διαφορετικού επιπέδου λογικής, και ότι το κατ' εικόνα Θεού, δεν αναφέρεται στην λογικότητα, καθώς τα κτήνη κατέχουν την ίδια λογικότητα με τον άνθρωπο, σε μικρότερο βαθμό. Άνθρωπος και κτήνος, ανήκουν στο ίδιο είδος, με την μοναδική διαφορά, στο ότι ο άνθρωπος είναι πιο λογικός, πιο έξυπνος, περισσότερο εξελιγμένος, από τα λογικά κτήνη. Τα κτήνη κατέχουν την ίδια λογική με αυτή του ανθρώπου, σε μικρότερο βαθμό, άρα ο Θεός δεν χάρισε λογική όταν έπλασε κατ' εικόνα τον άνθρωπο, λογική έχουν και τα ζώα εφόσον ανήκουν στο ίδιο είδος με αυτό του ανθρώπου. Ο Μητροπολίτης Περγάμου κ.Ιωάννης Ζηζιούλας  αναγράφει χαρακτηριστικά το εξής: Η Δαρβινική Θεωρία αποτελεί ράπισμα στη άποψη ότι η εικόνα του Θεού αναφέρεται στην λογική και την νοημοσύνη. Ακολουθεί η αναίρεση της θέσεως του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, δια παραθέσεως της Ορθόδοξης διδασκαλίας & πίστης, από τον καθηγητή πανεπιστημίου ΜΕΓΑ Λ. ΦΑΡΑΝΤΟ στο βιβλίο του με τίτλο: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ( Η κρίσις της Θεολογίας του Ιωάννη Ζηζιούλα). 
Πῶς ἐδημιούργησεν ὁ Θεός τόν ὁρατό κόσμο; Πῶς ἔκαμε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον; Τί ἐννοοῦμε μέ τήν φράσι: «κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Πῶς ἐδημιούργησεν ὁ Θεός τόν ὁρατό κόσμο;
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

῾Η ῾Αγία Γραφή μᾶς διδάσκει, ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν κόσμον ἐκ τοῦ μηδενός, μέ τήν δύνανι τοῦ λόγου καί τῆς παντοδυνάμου θελήσεώς Του. Εἶπε: «Γενηθήτω» καί ἔγιναν ὅλα μέ τήν σειρά, σέ ἕξι ἡμέρες. Τήν πρώτη ἡμέρα τό φῶς, τήν δεύτερη ἡμέρα ὁ Οὐρανός, τήν τρίτην ἡ γῆ μέ τά δένδρα καί τά φυτά, τήν τετάρτ νὁ ἥλιος μέ τήν σελήνη καί τά ἀστέρια, τήν πέμπτη τά ψάρια τῆς θαλάσσης καί τά πετεινά τοῦ Οὐρανοῦ, τήν ἕκτη τ·ά ζῶα τῆς γῆς καί στό τέλος ὁ ἄνθρωπος.
Τήν δημιουργία τοῦ κόσμου τήν περιγράφει ὁ Προφήτης Μωϋσῆς στό βιβλίο «Γένεσις» μέ τό ὁποῖον ἀρχίζει ἡ ῾Αγία Γραφή.
῾Η Δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου.

Ο Ανέστης Καλλίνικος παρουσιάζει τις πλάνες σε άρθρα της ιστοσελίδας Ο.Ο.Δ.Ε

Ο Θεολόγος Ανέστης Καλλίνικος, έχει εκθέσει τις πλάνες που βρίσκονται εντός μερικών άρθρων της Ο.Ο.Δ.Ε, αλλά ο υπεύθυνος της Ο.Ο.Δ.Ε δεν αναιρεί τα άρθρα του Ανέστη Καλλίνικου, και προχωρεί σε περαιτέρω συκοφαντίες κατά των αδελφών μας.

Πλάνες περί Αγίου Πνεύματος

Αντιαιρετική μελέτη του θεολόγου 
κ. Ανέστη Καλλίνικου
Πλάνες περί Αγίου Πνεύματος

To γνωρίζατε πως το Άγιο Πνεύμα θα εγκαταλείψει την Εκκλησία πριν την έλευση του Αντιχρίστου;

Αν όχι, νομίζω πως πρέπει να ενημερωθείτε για το θέμα ανοίγοντας στην ιστοσελίδα ΟΟΔΕ στον παρακάτω δεσμό και να ωφεληθείτε από τα μαργαριτάρια της δογματικής έρευνας του Νίκου Μαυρομάγουλου.

Ο ΚΑΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΙΘΗΚΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μύριαμ Κ. Ρόδος


Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα χωριό κατοικούσαν ήσυχοι και ευσεβείς άνθρωποι. Ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους και βοηθούσε ο ένας τον άλλο σε κάθε δυσκολία τους και έτσι ζούσαν σαν αδέλφια, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκεί στο χωριό όμως, ζούσε και ένας πολύ μοχθηρός άνθρωπος, ποτέ του δεν γελούσε και δεν ευχαριστιόταν με τίποτα. Όταν έβλεπε τους συγχωριανούς του να μαζεύονται και να μιλούν αγαπημένοι, αυτός ζήλευε και σκεφτόταν πως θα τους βάλει να φαγωθούν για να γελάσει και το δικό του χειλάκι. Μόνο όταν τσακώνονταν οι άλλοι, αυτός ένιωθε χαρούμενος. Τα μάγουλα αυτού του κακού ανθρώπου, ήταν κατάμαυρα από την κακία και την μοχθηρία που είχε. Ποτέ δεν τα έβλεπες ροδοκόκκινα σαν τους άλλους χωρικούς και έτσι τον φώναζαν μαυρογυαλούρη. Ο μαυρογυαλούρης πάντα καθόταν μόνος του, γιατί δεν καταδεχόταν την παρέα των άλλων χωρικών. 

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ: Ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν βιολογικής εξέλιξης. Ο άνθρωπος είναι απευθείας δημιουργημένος από τον Θεό, συνιστά δημιουργική πράξη του Θεού.

Η Εξελικτική Δημιουργία - Exeldim, ισχυρίζεται ότι είναι συμβατή η Αγία Γραφή με την εξέλιξη, και ότι η Ορθόδοξη πιστή συμφωνεί με την φυσική επιλογή, με την εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο. Οι αιρετικοί που διαδίδουν αυτή την αίρεση, έρχονται σε αντίθεση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, καθώς και την ίδια την επιστήμη, διότι η εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο, δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού. Καλούμε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, να ακούσουν, και να κάνουν 'κτήμα' τους την φωνή της Εκκλησίας μας, την ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 

Κακοήθειες εναντίον της Πενθέκτης Συνόδου

 
Αντιαιρετική μελέτη 
υπό του καθηγητού Θεολογίας 
κ. Ανέστη Καλλίνικου
__
Ο εμπνευστής της exeldim και συνδιαχειριστής της ΟΟΔΕ  Ν. Μαυρομάγουλος  βρέθηκε σε δεινή θέση, όταν είδε ιδίοις όμασι τις δεκάδες πατερικές αναφορές περί αγεννησίας του Αδάμ και ακόμη δεινότερη, όταν του ξεκαθαρίστηκε δια του 19ου κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου το αυτονόητο, ότι δηλαδή κάθε ερμηνεία της Γραφής οφείλει να εναρμονίζεται προς την πατερική παράδοση.

Οι άγιοι Πατέρες διαψεύδουν την ύπαρξη προαδαμιαίων ανθρώπων

Σε αυτό το άρθρο αναδημοσιεύομαι από διάφορες πηγές, μερικά μόνο στοιχεία, για το ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, σχετικά με την αιρετική διδασκαλία περί προαδαμιαίων ανθρώπων, και σχετικά με την αιρετική διδασκαλία περί των γονέων του Αδάμ. Συγκεκριμένα, προσφάτως έχει γίνει ευρύτερα γνωστή, μια αιρετική διδασκαλία που αφορά την ύπαρξη προαδαμιαίων ανθρώπων.
Γράφουν, και διαδίδουν ότι ο Αδάμ είχε μάνα και πατέρα, ότι γεννήθηκε από γονείς εξελιγμένους δια της φυσικής επιλογής (της εξελικτικής αθεϊστικής θεωρίας), καθώς και ότι ο Αδάμ έλαβε το Άγιο Πνεύμα, μέσα στην κοιλιά της μάνας του ακριβώς όπως ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Εξελικτική Δημιουργία: “…ὡρολογιακή βόμβα μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κάποτε θά σκάση καί θά δημιουργήση καινούργια αἵρεσι.” – π. Δαμασκηνός ο Αγιορείτης

Εξελικτική Δημιουργία: “…ὡρολογιακή βόμβα μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κάποτε θά σκάση καί θά δημιουργήση καινούργια αἵρεσι.” – π. Δαμασκηνός ο Αγιορείτης

[...] Στήν προσπάθειά τους αὐτή, φθάνουν νά ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Θεός χρησιμοποίησε την Ἐξέλιξι σάν μέθοδο δημιουργίας τῶν φυτῶν, τῶν ζώων, ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου, καί ἔχουν διαμορφώσει ἰδική τους ἀνθρωπολογία, βασισμένη σέ καινοφανῆ ἐπιχειρήματα, πού εἶναι, ἀποκλειστικά, προϊόντα λογικῆς ἐπεξεργασίας, καί οἱ ὁποῖοι φθάνουν νά  ὑποστηρίζουν,τελείως αὐθαίρετα, ὅτι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὑπεννόουν, εἰς τήν  ἀνθρωπολογία τους, τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ὡς προερχομένη, ἐξελικτικά, ἀπό τά ζῶα,διαστρέφοντας καί παρερμηνεύοντας τήν διδασκαλία τους. Αὐτό τό φαινόμενο, γιά ὅσους δέν τό γνωρίζουν, δυστυχῶς εἶναι σήμερα ἕνα γεγονός μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ἀποτελεῖ, κατά τήν γνώμη μου, μία ὡρολογιακή βόμβα μέσα στούς κόλπους τῆς  Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κάποτε θά σκάση καί θά δημιουργήση καινούργια αἵρεσι. Τό φαινόμενο αὐτό, ἔχει ἄμεσι σχέσι μέ τό πνεῦμα τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ πού ἔχει ἀρχίσει νά πνέη καί μέσα στήνἙλλαδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τά τελευταῖα χρόνια. …

Από το έργο: Ἡ Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί ἡ ἀνθρωπολογία τῆς Ἐπιστήμης

Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης

Εξελικτική Δημιουργία - Exeldim η μεγάλη απάτη !!!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΙΛΝΤΑΟΥΝ
Συγγραφέας, ιατρός, ερασιτέχνης αρχαιολόγος ο Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, δικαίως ή αδίκως βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μυστηριώδους υποθέσεως, την οποία ακόμη και το πνευματικό δημιούργημά του, ο Σέρλοκ Χόλμς, να ήταν ανίκανος να εξιχνιάσει. Πρόκειται για το περίφημο κρανίο του Πίλτνταουν, μια επιστημονική απάτη, που στοιχειοθετούσε την εμφάνιση του ανθρώπου στα Βρετανικά νησιά, και την οποία η επιστημονική κοινότητα χρειάστηκε 40 χρόνια να την αντιληφθεί.

Αναίρεση-απάντηση προς την Εξελικτική Δημιουργία. «Ἡ Μιτοχονδριακή Εὔα εἶναι ἡ Εὔα τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως». Κώστας Βουγᾶς - Μοριακός Βιολόγος

ΚΑΙ ΟΜΩΣ! Η ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΕΥΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ!

    Τό κείμενο αὐτό γράφεται μέ ἀφορμή τό θόρυβο ποῦ δημιουργήθηκε γύρω ἀπό τό ἄρθρο μου, πού δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ«Ἐνοριακή Εὐλογία»(Ἀρ. 130-131) μέ τίτλο«Ἡ Μιτοχονδριακή Εὔα εἶναι ἡ Εὔα τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως».  
 Τό ἐν λόγῳ ἄρθρο ἀναδημοσιεύθηκε στό διαδίκτυο ἀπό μιά πληθώρα ἱστοτόπων καί ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο συνάντησε δριμεῖα κριτική. Γράφτηκαν πολλά καί εὐτράπελα, ὅπως, γιά παράδειγμα ὅτι ἡ μελέτη τῆς Rebecca Cann, πάνω στήν ὁποία στηρί­χθηκε τό συγκεκριμένο ἄρθρο, εἶχε χρησιμοποιήσει μιτοχονδριακό DNA ἀπό ἀγελάδες καί ὄχι ἀπό ἀνθρώπους! Σέ  αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά σχόλια δέν προτίθεμαι νά ἀπαντήσω.
Ὡστόσο ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψή μου δύο ἄρθρα, τό πρῶτο μέ τίτλο «Ἀπάντηση στό κείμενο τοῦ Κώστα Βουγᾶ περί ταύτισης τῆς Βιβλικῆς καί τῆς Μιτοχονδριακῆς Εὔας» καί τό δεύτερο (λογική συνέχεια τοῦ πρώτου) μέ τίτλο «Τί εἶναι ἡ Μιτοχονδριακή Εὔα», 
τά ὁποῖα ἀναρτή­θηκαν στόν ὕποπτο ἱστότοπο «Ἐξελικτική Δημιουργία».