Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Εξελικτική Δημιουργία - Βλάσφημη και αντίχριστη αίρεση !

   Aρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος, 

«Ο άνθρωπος κατάγεται εκ του πιθήκου;»


Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πόνημα του μακαριστού Γέροντος της Καλαμάτας Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακόπουλου με τον τίτλο «Ο άνθρωπος κατάγεται εκ του πιθήκου;». Στην εποχή μας που πολλοί ψευτοεπιστήμονες υπερπροβάλλουν τη θεωρία του Δαρβίνου και πολλοί ψευτοθεολόγοι «δαρβινίζουν» για να φανούν σύγχρονοι, ο λόγος του μακαριστού Γέροντος Ιωήλ είναι σαφής, επιστημονικός και αληθινά πατερικός.

Αντί άλλης παρουσίασης του βιβλίου μεταφέρουμε μικρά αποσπάσματα από την εισαγωγή και την τελευταία παράγραφο με την οποία κλείνει το βιβλίο. Γράφει ο Γέροντας Ιωήλ:
«Οι υλισταί ισχυρίζονται ότι η διαφορά ανθρώπου και ζώου είναι διαφορά βαθμού και όχι φύσεως. Ο άνθρωπος αν δεν είναι μόνο ύλη, κατάγεται όμως εκ ζώου και ιδίως εκ του πιθήκου....... 
Προς απόδειξιν του ισχυρισμού των καταφεύγουν εις την Βιολογίαν. Παλαιοντολογίαν και
Ψυχολογίαν… Πρέπει λοιπόν να απαντήσωμεν εις τους υλιστάς διά των ιδίων επιστημών… Διά την σύνταξιν του παρόντος έργου κατέφυγα ως επί το πλείστον εις βοηθήματα, των οποίων οι συγγραφείς είναι υλισταί ή παραδέχονται την εξέλιξιν… Κατ΄ αυτόν τον τρόπον τα συμπεράσματά μας θα είναι αναντίρρητα, διότι θα στηρίζωνται επί παρατηρήσεων των ανωτέρω επιστημόνων, πάντων υλιστών ή εξελικτών».

Η δε αναφορά του Γέροντος στο θέμα τελειώνει με τους εξής λόγους: «Αφού οι ανωτέρω επιστήμαι αποδεικνύουν θετικώς αι μεν, αρνητικώς αι δε, ότι πρόγονος από σωματικής απόψεως ανθρώπου δεν υπάρχει, από ψυχικής δε απόψεως υπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ ανθρώπου και ζώου, ερωτώμεν: Πόθεν ο πρώτος άνθρωπος; Αγόμεθα εις το συμπέρασμα, ότι ο πρώτος άνθρωπος πρέπει να είναι ιδιαίτερον δημιούργημα του Θεού.
Κατά συνέπειαν έχομεν δημιοργίαν και όχι εξέλιξιν, άρα η κόττα έκαμε το αυγό και όχι το αυγό την κόττα» (σελ. 136).


Εκδόσεις – ΔιάθεσηΙερόν Ησυχαστήριον«Ο προφήτης Ιωήλ»

24 100 Καλαμάτα
Τηλ. 2721022596