Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Η Εξελικτική Δημιουργία αντιμέτωπη με την Ορθόδοξη διδασκαλία.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΤΟ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

Εξελικτική Δημιουργία ... Ο μύθος καταρρίπτεται...
Μέσα στον πυρήνα κάθε κυττάρου κάθε ζωντανού οργανισμού, βρίσκεται το μόριο του DNA, μέσα στο οποίο υπάρχουναποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου και κατ' επέκταση που αφορούν όλα τα χαρακτηριστικά της δομής ενός οργανισμού καθώς και της λειτουργίας όλων των οργάνων και των συστημάτων του.

EXELDIM - Μια αρχαία πλάνη με καινούργιο μανδύα αποκαλύπτεται.


Η θεωρία της Αβιογένεσης ή Αυτόματης Γένεσης, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας της εξέλιξης. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί έμβια ύλη από άβια χημικά συστατικά. Αν και ο ίδιος ο Δαρβίνος δεν ασχολήθηκε με την αβιογένεση αλλά με την εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών από το επίπεδο του κυττάρου και πάνω, εν τούτοις η αυτόματη γένεση της ζωής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να σταθεί η θεωρία της εξέλιξης διότι επιχειρεί να δώσει εξήγηση στο πώς το κύτταρο, η βασική δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής, ήρθε στην ύπαρξη ώστε εν συνεχεία να μπορέσει να λάβει χώρα η εξέλιξη.

EXELDIM. . . Προέρχεται ο άνθρωπος από τα κτήνη;Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών, της οποίας η πρώτη οργανωμένη διατύπωση έγινε το 1859 από τον Κάρολο Δαρβίνο, επηρέασε βαθύτατα τον τρόπο σκέψης πολλών ανθρώπων και κατά συνέπεια συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη τραγικών ιστορικών γεγονότων του 20ού αιώνα.
Η θεωρία της εξέλιξης, δεν είναι μια ιδέα που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Δαρβίνο.

ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΠΡΟΑΔΑΜΙΑΙΟΙ;

ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΑΝΘΡΩΠΟΙ -
ΠΡΟΑΔΑΜΙΑΙΟΙ;
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

   Εσχάτως εμφανίστηκε μία αλλόκοτη θρησκευτική αντίληψη που προσπαθεί να συμβιβάσει το αντιεπιστημονικό, άθεο και υλιστικό Δόγμα της Εξελίξεως των ειδών με την Αγία Γραφή ! Η άποψη αυτή ονομάζεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟΣ.
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟΣ