Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Ο ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ, Η ΖΩΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ διδάσκει ότι το «κατ ‘ εικόνα» σημαίνει ΜΟΝΟ την βιολογική δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό μέσω εξέλιξης από τον πίθηκο.
   Η αίρεση της ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ στην προσπάθειά της να παρερμηνεύσει την Αγία Γραφή και να διδάξει την κακοδοξία περί δήθεν χρονικής απόστασης ανάμεσα στα υποτιθέμενα στάδια της ανθρώπινης δημιουργίας καταφεύγει στην εξής πονηρή μεθοδολογία:
Παρερμηνεύει το εδάφιο Γένεση 1:26 :
« και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν» Γεν. 1:26.
   Αρνείται η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ότι οι φράσεις κατ ‘ εικόνα / καθ ‘ομοίωσιν του εδαφίου είναι Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός. Αυτό το κάνει γιατί θέλει να δώσει στις φράσεις αυτές ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ από αυτό που έχουν. Αν δεχτεί όμως ότι έχουμε συνωνυμικό παραλληλισμό αυτή η προσπάθεια της πέφτει στο κενό. Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ διδάσκει ότι το «κατ ‘ εικόνα» σημαίνει ΜΟΝΟ την βιολογική δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό μέσω εξέλιξης από τον πίθηκο ! Το δε «καθ ‘ομοίωσιν» σημαίνει ΜΟΝΟ την πνευματική ζωοποίηση του ήδη βιολογικά ζώντος ανθρώπου. Όπως καταλαβαίνεις αναγνώστη, η  βιολογική και πνευματική ζωοποίηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μάλιστα οι δύο αυτές ζωοποιήσεις απέχουν χρονικά σύμφωνα με την εν λόγω αίρεση χιλιάδες χρόνια ! Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ πολεμά τον Εβραϊκό συνωνυμικό παραλληλισμό του εδαφίου.
   Η ιστοσελίδα η διαδίδουσα τις απόψεις αυτές γράφει :
«Το πασίγνωστο παράδειγμα, τών λόγων που είπε η Παναγία, όταν συνάντησε την Ελισσάβετ, που είναι Εβραϊσμός, δείχνει ότι δεν είναι απολύτως συνώνυμες οι δύο φράσεις που είπε ως Εβραϊσμό:
"Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλλίασε το πνεύμά μου επί τω Θεώ τω σωτήρί μου" (Λουκάς 1/α: 46,47).
Στον γνωστότατο αυτό Εβραϊσμό τής Παναγίας, άλλο είναι το: "μεγαλύνω", και άλλο το: "αγάλλομαι".»
   Εδώ βλέπουμε την τακτική των οπαδών της αίρεσης της ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ που εκμεταλεύεται την άγνοια πολλών για το τι είναι ο Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός.  Παρουσιάζει λοιπόν η εν λόγω ιστοσελίδα τις λέξεις ΜΕΓΑΛΥΝΩ και ΑΓΑΛΛΟΜΑΙ που πράγματι είναι διαφορετικές (μεμονωμένες), για να μας πει ότι παρομοίως στο εδάφιο Γένεση 1:26 οι λέξεις κατ ‘ εικόνα / καθ ‘ομοίωσιν του εδαφίου έχουν διαφορετικό νόημα και μάλιστα ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ όση διαφορά έχει η βιολογική από την πνευματική ζωοποίηση !!!!
   Αγαπητοί αναγνώστες. Ο Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός ονομάζεται έτσι ακριβώς διότι χρησιμοποιεί ως συνώνυμες λέξεις που διαφέρουν λιγότερο ή και περισσότερο. Στα πλαίσια δηλαδή του Εβραϊκού συνωνυμικού παραλληλισμού λέξεις που έχουν ακόμη και εντελώς διαφορετικό νόημα (όχι πάντα), η κάθε μία, χρησιμοποιούνται για εμφατικούς και επεξηγηματικούς λόγους ΣΥΝΩΝΥΜΩΣ.
Το εδάφιο -  παράδειγμα των θιασωτών της ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ "Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλλίασε το πνεύμά μου επί τω Θεώ τω σωτήρί μου" ως δήθεν παράδειγμα ότι οι λέξεις ΜΕΓΑΛΥΝΩ και ΑΓΑΛΛΟΜΑΙ έχουν διαφορετικό νόημα στα πλαίσια του Εβραϊκού συνωνυμικού παραλληλισμού είναι ατυχέστατο !
Το ΑΓΑΛΛΟΜΑΙ χρησιμοποιείται συνωνύμως του ΜΕΓΑΛΥΝΩ. Μην σας φαίνεται περίεργο. Και σε άλλα σημεία της Βίβλου γίνεται αυτό.
Ψαλμός 97:4 (Εβδομήκοντα) :" ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε"
Το «ἀγαλλιᾶσθε» παραλληλίζεται συνωνυμικώς με το «ἀλαλάξατε», «ᾄσατε», «ψάλατε» και σημαίνει ότι και αυτά.
Για περισσότερα εδάφια επί του θέματος δείτε το βιβλίο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τόμος Β του Ν. Ι. Σωτηρόπουλου.
   Το ίδιο ισχύει και για το εδάφιο Έξοδος 20:4,5 που επίσης επικαλούνται ατυχώς.  Το εδάφιο δηλαδή "ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντόςομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς" (Έξοδος 20:4,5). Δεν σημαίνει ότι εκτός από τα ΕΙΔΩΛΑ απαγορεύονται ΚΑΙ τα ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ. ΑΛΛΑ ότι τα ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΩΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ !!! Και η λατρευτική προσκύνηση όχι η προσκύνηση γενικώς.
Δηλαδή η ευρύτερης σημασίας λέξεις ΟΜΟΙΩΜΑ / ΠΡΟΣΚΥΝΩ χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες των στενότερης σημασίας λέξεων ΕΙΔΩΛΟ/ΛΑΤΡΕΥΩ. Συνεπώς το παράδειγμα που αναφέρουν με δικαιώνει δεν με διαψεύδει ! Διότι εγώ είπα ότι οι λέξεις ΕΙΚΟΝΑ και ΟΜΟΙΩΣΗ στο Γένεση 1:26 χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες. Άρα δεν μπορεί να σημαίνουν διαφορετικό πράγμα όπως αυτοί λέγουν και μάλιστα ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ όση διαφορά έχει η βιολογική από την πνευματική ζωοποίηση !!!!
Ο Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός από την φύση του καθορίζει την συνωνυμική σημασία ακόμη και μη συνώνυμων λέξεων. Π.χ στο εδάφιο Γένεση 5:3 οι λέξεις ΙΔΕΑ και ΕΙΚΟΝΑ παραλληλίζονται συνωνυμικώς !
Έτσι και στο εδάφιο Γένεση 1:26 οι λέξεις ΕΙΚΟΝΑ και ΟΜΟΙΩΣΗ. Άρα οι φράσεις  κατ ‘ εικόνα / καθ ‘ομοίωσιν του εδαφίου είναι συνώνυμες.
Ο  ΑΔΑΜ
   Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προσπαθεί εκτός της Γραφής να παρερμηνεύσει και τους Πατέρες της Εκκλησίας που λέγουν ότι ο Αδάμ πριν το εμφύσημα δεν ήταν ζωντανός. Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ θέλει σώνει και καλά τον Αδάμ ζωντανό βιολογικά πριν το εμφύσημα και μάλιστα να έχει και γονείς !!!
Ο Ιερός Χρυσόστομος για παράδειγμα τι λέει;
« Ἐννόησον γάρ μοι τὴν τάξιν τῆς διαπλάσεως͵ καὶ λογίζου πρὸ τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ Δεσπότου͵ ὅπερ αὐτῷ γέγονεν εἰς πνοὴν ζωῆς͵ καὶ ἐγένετο εἰς ψυχὴν ζῶσαν͵ τί ἦν ὁ πλασθείς. Ἁπλῶς εἰκὼν ἄψυχος͵ καὶ ἀνενέργητος͵ καὶ εἰς οὐδὲν χρήσιμος͵ ὥστε τὸ πᾶν καὶ τὸ εἰς τοσαύτην αὐτὸν τιμὴν ἀγαγὸν͵ ἐκεῖνό ἐστι τὸ παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγονὸς εἰς αὐτὸν ἐμφύσημα» ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- (Γενικώς οι ομιλίες του Ιερού Πατρός ΙΒ' και ΙΓ´ εις την Γένεσιν είναι διαφωτιστικές).