Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ ΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ


ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ ΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΟΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
Ἀπό τό βιβλίο "Πίστη καί Λογική"
ὁ π.Ι.Κωστώφ ἀπαντᾶ ἐρωτήματα τοῦ Μανώλη Μελινοῦ.

Μ Μ: Λένε, λοιπόν, πολλοί: Κοιτάξτε ὑπάρχει μεγάλη ὁμοιότητα στά ἄκρα τῶν πιθήκων π.χ. καί τοῦ ἄνθρωπου. Αὐτό ὑποδεικνύει ἐξέλιξη. Πῶς ἐμεῖς μποροῦμε νά δικαιολογήσουμε αὐτή τήν ὁμοιότητα ἤ νά τήν ἀντικρούσουμε;
π Ἰ: Μά δέν ἀντικρούουμε τήν ὁμοιότητα, ἀλλά τόν ἰσχυρισμό ὅτι ἡ ὁμοιότητα εἴναι αποδειξη μεταβασεως ἀπό τό ἕνα εἶδος στό ἄλλο. Καί πῶς γίνεται αὐτή ἡ ἀντίκρουση; Μ' ἕνα ἁπλούστατο παράδειγμα: Ὑπάρχουν ὁρισμένα βιβλία, τά ὁποῖα βγαίνουν καί σέ δεύτερη ἔκδοση βελτιωμένη κι ἐπαυξημένη. Εἶναι παράλογο νά πεῖ κάποιος ὅτι τό δεύτερο βιβλίο εἶναι... αὐτοεξέλιξη τοῦ πρώτου. Ὑπάρχει ἕνας νοῦς ἔξω ἀπό τό βιβλίο, ὁ ὁποῖος τό ἐπαυξάνει, τό διαφοροποιεῖ κ.λπ.. Δέν βγῆκε τό ἕνα βιβλίο... σωματικῶς ἀπό τό ἄλλο. Τό διεμόρφωσε ὁ συγγραφέας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκτός του βιβλίου. Ἐφτίαξε κάτι ἄλλο, δηλαδή, παρόμοιο μέ τό πρῶτο. Στήν περίπτωση τή δική μας, στήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ζώων, ὁ Λογικός Νοῦς, ὁ ἕκτος καί τῶν δύο, εἶναι ὁ Θεός, ὄ  ὁποῖος δέν θέλησε νά βγάλει τόν ἄνθρωπο ἀπό τούς πιθήκους, ἔστω κι ἄν τόν ἔπλασε ὅμοιο μ' αὐτούς. Ἔτσι θέλησε!
Μία καί θίξαμε ὅμως προηγουμένως τό θέμα τῆς κρεωφαγίας, ἄς τό συνδέσουμε καί μέ τή θεωρία τῆς Ἐξελίξεως. Ἐδῶ μάλιστα ἐμφανίζεται ἕνα καταλυτικό ἐπιχείρημα ἐναντίον κάποιων ανιδεων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι φίλα προσκείμενοι πρός τή θεωρία αὐτή, ἐπειδή —ὅπως λένε— δεν συγκρούεται δῆθεν μέ τή Βίβλο! Σύμφωνα μέ τή Γένεση, λοιπόν, ὅλα ἀνεξαιρέτως τά ζῶα ἤσαν (ὅπως καί ὁ ἄνθρωπος) χορτοφάγα πρίν ἀπό τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Ἔτσι λέει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός (Γέν. ἅ' 29-30). Δέν ὑπάρχει συνεπῶς πρό τῆς πτώσεως ὁ περίφημος, κατά τούς δαρβινιστές,ἀγώνας περί ὑπάρξεως, ὁ ὁποῖος πυροδοτεῖ δῆθεν τήν ἀλλαγή ἀπό εἶδος σέ εἶδος, τήν ἐξέλιξη μέ ἄλλα λόγια. Σύμφωνα μέ τή διαδικασία αὐτή, τόσο τά ζῶα-κυνηγοί, ὅσο καί τά ζῶα-θύματα πιεζόμενα τά μέν ἀπό τήν πείνα τά δέ ἀπό τήν προσπάθεια νά ξεφύγουν καί νά σωθοῦν, «ἀναγκάζονταν» νά προσαρμοσθοῦν σωματικῶς καί νά ἐξελιχθοῦν. Σύμφωνα, ὅμως, μέ τή Γένεση, ὅλο τό σενάριο αὐτό περί τοῦ τρόπου ἐμφανίσεως τῶν ζώων καταπίπτει, ἔφ' ὅσον ὅλα τά ζῶα δημιουργήθηκαν χορτοφάγα.
 Ταλαίπωροι ὅσοι Χριστιανοί ὑποστηρίζετε ἀκόμη ὅτι ἡ Βίβλος δέν ἀπορρίπτει τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως.