Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – EXELDIM

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – EXELDIM

Του  Ονήσιμου Ελευθεριάδη


Πηγή: 

http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/01/exeldim.html

Αν επιθυμείτε να δείτε περισσότερες, και άκρως διαφωτιστικές λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε (ή και να γράψετε) τα σχόλια, κάτω από το άρθρο, στο ιστολόγιο του Αντιαιρετικού, στο λίνκ που σας δώσαμε πιο πάνω.

Μετά από αρκετούς μήνες, πήρα την
απόφαση, με την ευκαιρία των 5 ετών από την δημιουργία του Αντιαιρετικού, να γράψω το καινούργιο μου άρθρο. Όταν βρισκόμουν εις την πλάνη των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκον;


Κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκον;


     Με ικανοποίησιν και χαράν όλοι οι αγαπώντες την Πατρίδα διαβάσαμε στον Τύπο τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες διαφόρων προσωπικοτήτων κατά του άθλιου βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ΄δημοτικού.
     Μέχρις εδώ εύ και καλώς και αξίζουν συγχαρητήρια στους αντιδράσαντας, οι οποίοι, δυστυχώς, ήσαν ολίγιστοι εν συγκρίσει προς τους σιγήσαντας και μη διαμαρτυρηθέντας. Όσον αφορά τα συλλυπητήρια, αυτά ανήκουν στους συγγραφείς του βιβλίου, το Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον και το Υπουργείο Παιδείας.
     Εξ αφορμής των ανωτέρω ευλόγως διερωτηθήκαμε: Το 1976, όταν άρχισε η καταστροφή της Εληνικής γλώσσης διά της εισαγωγής του μονοτονικού, διατί οι φωνές που αντέδρασαν ήσαν τόσο λίγες; Ασφαλώς πολλοί διέθεταν λόγον τον καιρόν εκείνον, αλλά εσίγησαν! Μερικοί κάτι είπαν, αλλά τόσο δειλά, που προκάλεσαν την θυμηδίαν της Επιτροπής, η οποία πραξικοπηματικώς επέβαλε ως γλώσσα του Σχολείου και του Κράτους κατασκεύασμα με το όνομα «Νεοελληνική»(1).

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ

 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 25 -12-2009
Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Υπό του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ εξεδόθη ανακοίνωσις, δια της οποίας δίδει απαντήσεις εις όλους εκείνους, οι οποίοι υιοθετούν την θεωρίαν του Δαρβίνου και επιχειρούν να αποδώσουν το θαύμα της ζωής εις την τυχαιότητα, την ασυνειδησίαν και την ανυπαρξίαν του μηδενός. 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης εξέδωσε την ανακοίνωσιν  με αφορμήν τας επετειακάς εκδηλώσεις, αι οποίαι ωργανώθησαν, δια να τιμηθούν τα διακόσια έτη από την γέννησιν του Δαρβίνου και την συμπλήρωσιν 150 ετών από την δημοσίευσιν του βιβλίου του υπό τίτλον: «Η καταγωγή των ειδών». Ολόκληρος η ανακοίνωσις έχει ως ακολούθως:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙ ΤΗΣ «ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ»


ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ
 (Επιστολή προς Ορθόδοξο αμερικανό ιερέα)

Το έτος 2009 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την γέννησι του Κα­ρόλου Δαρβίνου και 150 χρόνια από την δημοσίευσι του έργου του «Η κατα­γωγή των ειδών». Με την ευκαιρία αυτή γίνονται εκδηλώσεις, εκδόσεις και ε­νέρ­γειες για να τιμηθή ο πατέρας της «Θεωρίας της Εξελίξεως». Μεταξύ άλ­λων επλήθυνε και η δημοσιογραφική παραγωγή (έντυπη, ηλεκτρονική και τη­λε­οπτική), η οποία προβάλλει την «Θεω­ρία της Εξελίξεως», και συχνά εις βά­ρος της «Δημιουργίας». Ο προβλημα­τι­σμός που δη­μι­ουρ­γεί­ται δεν έχει βεβαί­ως την έκτασι ούτε την έντασι του αντίστοιχου (με πολιτικές προεκτάσεις) προβληματισμού στην Αμερική, ούτε την οξύτητα που παρατηρείται σε άλλες χώρες η κοινωνίες. Εν τούτοις το θέ­μα έχει επιστη­μονικό, θεολογικό και παι­δα­γωγικό ενδιαφέρον, και βεβαίως σωτηριολογική διάστασι. Με την ευλογία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής μας, του Οσίου Γρηγο­ρί­ου Αγίου Όρους, Αρχι­μανδρίτου Γεωργίου, δημοσιεύου­με την επιστολή που ακολουθεί. Σε αυ­τήν αντι­με­τωπίζεται το ζήτημα της «Θεωρίας της Εξελίξεως» από μία άποψι που συνή­θως την ξεχνά­με. Η επιστολή εγράφη και απεστάλη σε ένα ευλαβή Ορθόδοξο ιερέα στην Αμε­ρική, ο οποίος ως εκ­παι­δευτικός και ως ποιμένας ψυχών ερώ­τησε με αί­σθη­μα ευθύνης για το πολύκροτο θέμα.

Ο ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΣΜΟΥ


Ο ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
Α.ΦΡΑΓΚΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ A.G.U., A.I.A.A., A.M.S.


Α'. Η θεωρία της εξελίξεως, ως γνωστόν, παραδέχεται την αυτόματη εμφάνισι της ζωής πάνω στην γη με τυχαίες διαδι­κασίες στο απώτερο παρελθόν και έπειτα την βαθμιαία ή μη εξέλιξί της από τις απλούστερες και ατελέστερες μορφές της σε περισσότερο πολύπλοκες και τελειότερες μέχρι και τον άνθρωπο.
 Η θεωρία της εξελίξεως χαρακτηρίζεται˙

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ      Ο άνθρωπος και ολόκληρος ο κόσμος είναι κτιστές πραγματικότη­τες, όχι άκτιστες· άκτιστος είναι μόνο ο Θεός. Η χριστιανική πίστη απορρίπτει κάθε ιδέα προϋπάρξεως τού ανθρώπου, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται. Ο άνθρωπος και ο κόσμος διακρίνεται από το Θεό· δε συγχέεται ούτε ταυτίζεται με Αυτόν.
 α) Η υπαρξιακή ταυτότητα τού ανθρώπου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ, ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ
ΤΟΥ κ. ΜΕΓΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟΝ
 «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ; -
Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ»
 ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ,
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 Δαμασκηνός μοναχός
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

     Εις το ως άνω άρθρον του, το οποίον εδημοσιεύθη εις το φύλλον της 6ης Αυγούστου 2010 του Ορθοδόξου Τύπου, ο καθηγητής κ. Μέγας Φαράντος ευστόχως επιχειρεί θεολογικήν κριτικήν εις τας καινοφανείς θεολογικάς θέσεις του καθηγητού κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, όπως αυτές εξετέθησαν εις το βιβλίον του τελευταίου με τίτλον «Η κτίση ως ευχαριστία-Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας». Ο κ. Φαράντος συμπεραίνει, ότι ο κ. Ζηζιούλας πρεσβεύει και εισηγείται έναν «θεολογικόν Μονισμόν», ο οποίος «απαγορεύει ‘την διχοτόμηση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού’ και αποδέχεται ‘την ταύτιση’ Θεού και κόσμου». Και προς στήριξιν αυτού του συμπεράσματος, προβάλλει, εν συνεχεία, τα επιχειρήματα του κ. Ζηζιούλα και ταυτοχρόνως επιχειρεί κριτικήν επί τούτων, εις τρία κύρια σημεία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΣΤΕΣ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΣΤΕΣ
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ) 
Δαμασκηνός μοναχός
Κελλίον Τιμίου Προδρόμου - Ιερά Μονή Καρακάλλου

Σεβαστέ μου κ. Διευθυντά, 24η Ιανουαρίου 2011
Επειδή ένας αδελφός εν Χριστώ με επληροφόρησε για την ύπαρξι, εις το Διαδίκτυο, της ιστοσελίδας exeldim.bravehost.com, δια της οποίας οι αυτοπροσδιοριζόμενοι «Συμβατιστές» (εκείνοι δηλ. οι Ορθόδοξοι οι οποίοι ‘παντρεύουν’ την θεωρία της Εξελίξεως με την αλήθειαν περί της Δημιουργίας όπως αυτή έχει κατατεθή εις την Αγίαν Γραφήν από τον θεόπνευστον Προφήτην Μωϋσήν, και οι οποίοι επίσης παρουσιάζουν ως αποδεκτή την θεωρία αυτή της Εξελίξεως από τους Πατέρες της Εκκλησίας, ως δήθεν την μέθοδο δια της οποίας ο Θεός εδημιούργησε τα υλικά όντα), δημιουργούν σύγχυσιν εις τους πιστούς Ορθοδόξους, και δη εις τους νέους, αναγκάζομαι να δημοσιοποιήσω μίαν απάντησίν μου προς έναν εξ αυτών, προϊόν παλαιοτέρας απαντήσεώς μου εις τα λεγόμενά του, προς ενημέρωσιν των αναγνωστών σας. Η απάντησίς μου αυτή έχει ως εξής:
Δαμασκηνός μοναχός,
 Κελλίον Τιμίου Προδρόμου,Ιερά Μονή Καρακάλλου, 63086 Άγιον Όρος
25η Ιουνίου 2007
Προς: Ι. Κ., Αθήνα

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Α.ΦΡΑΓΚΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ A.G.U., A.I.A.A., A.M.S.
Από το βιβλίο:
Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Όλες οι πραγματικές διαδικασίες στον υλικό κόσμο —είτε αυτές είναι διαδικασίες φυσικές, βιολογικές, γεωλογικές, είτε οποιεσδήποτε άλλες— έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν ως συνέπεια, δηλαδή εμπλέκουν, φαινόμενα που συμ­βαίνουν σε χώρο και χρόνο, και όλα τα φαινόμενα αυτά εμπλέ­κονται, συσχετίζονται άμεσα, με τηναλληλεπίδραση δύο εξαι­ρετικά σημαντικών οντοτήτων, που είναι γνωστές ως ενέργεια και ως εντροπία.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ ΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ


ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ ΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΟΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
Ἀπό τό βιβλίο "Πίστη καί Λογική"
ὁ π.Ι.Κωστώφ ἀπαντᾶ ἐρωτήματα τοῦ Μανώλη Μελινοῦ.

Μ Μ: Λένε, λοιπόν, πολλοί: Κοιτάξτε ὑπάρχει μεγάλη ὁμοιότητα στά ἄκρα τῶν πιθήκων π.χ. καί τοῦ ἄνθρωπου. Αὐτό ὑποδεικνύει ἐξέλιξη. Πῶς ἐμεῖς μποροῦμε νά δικαιολογήσουμε αὐτή τήν ὁμοιότητα ἤ νά τήν ἀντικρούσουμε;

ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ: «...κανείς σοβαρός επιστήμονας σήμερα δεν μπορεί να την αποδείξει»


ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ: «...κανείς σοβαρός επιστήμονας σήμερα δεν μπορεί να την αποδείξει» 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος
 για την θεωρία της εξέλιξης...
«...κανείς σοβαρός επιστήμονας
σήμερα δεν μπορεί να την αποδείξει»
 Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου
 ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 

    α) Η χριστιανική κοσμολογία

     Όλοι μας έχουμε κάποτε ακούσει το ότι «ο Θεός εκ του μηδενός εδημιούργησε τον κόσμο». Αύτη την αλήθεια επαναλαμβάνει το «Σύμβολο» μας, όταν διακηρύττει ότι ο Θεός Πατέρας είναι και «ποιητής ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων». Το θέμα αυτό συνιστά για πολλούς πρόβλημα.

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ


ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ
Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ιερεμίου
«Δεν δεχόμαστε εξέλιξη κατά την λανθασμένη θεωρία του Δαρβίνου,
ότι ο πίθηκος έγινε άνθρωπος…»

   Με το σημερινό μου κήρυγμα, αδελφοί χριστιανοί, μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο της πίστης μας και θα μιλήσουμε για τον δημιουργό Θεό.
Όλα τα ωραία, αγαπητοί μου, που βλέπουμε γύρω μας και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι του ουρανού, όλοι και όλα είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Αυτό πρέπει καλά να το ξέρουμε. Για να μη μας παρασύρει η ωραία φύση και την θεοποιήσουμε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα, και αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται, «ορατά και αόρατα», όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέμα, το να γνωρίζουμε δηλαδή ότι όλα είναι κτίσματα και δημιουργήματα του Θεού, ώστε η Αγία Γραφή, αυτό το θαυμάσιο βιβλίο του Θεού, στο πρώτο βιβλίο της, την Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου και στον πρώτο στίχο αυτού του κεφαλαίου ομιλεί γι αυτό το θέμα. Λέει: «Εν  αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». Αυτό είναι το πρώτο, που πρέπει να ξέρουμε. Και όταν λέει η Αγία Γραφή «ουρανόν και την γην», εννοεί γενικά όλο τον κόσμο. Έτσι ομολογούμε τον Θεό μας στο «Πιστεύω», ως «ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων»!

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης Περί της θεωρίας της δι' εξελίξεως καταγωγής του ανθρώπου


     Ως γνωστόν η θεωρία αυτή (όντως θεωρία, υπόθεσις και όχι αποδεδειγμένο συμπέρασμα) έχει υποστεί από της εμφανίσεώς της μέχρι σήμερα άπειρες αναθεωρήσεις. Εκείνο, όμως, που δεν μπορεί να γίνη ανεκτόν είναι το γεγονός ότι αρκετές φορές υπερβαίνοντας τα όριά της -και με όχι τίμια μέσα- προσπάθησε να περιβληθή τον τίτλο αποδεδειγμένης αρχής, και ως τοιαύτη -τό και χειρότερον- να γίνη υλικόν εκμεταλλεύσεως και όπλον στα χέρια αθέων και υλιστών, για να πολεμήσουν την σχετική αγιογραφική διδασκαλία.

Ο Γέρων π. Παΐσιος ξεσκεπάζει την αίρεση της Εξελικτικής Δημιουργίας

 Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, τ. Α'

      Τι ανοησίες λένε τώρα στα σχολεία με την θεωρία του Δαρβίνου κ.λπ.! Ενώ οι ίδιοι αυτές τις ανοησίες δεν τις πιστεύουν, τις λένε όμως, για να μολύνουν τα παιδιά, να τα απομακρύνουν από την Εκκλησία.
     Μου είπε κάποιος: «Αν πούμε ότι το χώμα είχε διάφορα συστατικά, διάφορους οργανισμούς, και ο Θεός πήρε από αυτά και έκανε τον άνθρωπο...»* «Δηλαδή, λέω, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνη τον άνθρωπο; Δύσκολο πράγμα!»

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ… ΚΛΟΝΙΣΤΗΚΑ ΤΟΤΕ…

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ… ΚΛΟΝΙΣΤΗΚΑ ΤΟΤΕ…


   Διηγήθηκε ο Γέροντας: «Από ένδεκα χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου ο μεγαλύτερος έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτε. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε: «Θα σου τον κάνω να τα παρατήση όλα»
    »Ήρθε και μου ανέπτυξε την θεωρία του ΔαρβίνουΚλονίστηκα τότε και είπα: «Θα πάω να προσευχηθώ, και, αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστή να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μούκοβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτε. Στο τέλος τσακισμένος σταμάτησα. Μού ήρθε τότε στην σκέψη κάτι που μούχε πει ο Κώστας: «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα: «Αφού είναι τέτοιος, και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιασθώ γι Αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο, ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλωσύνη του αξίζει κάθε θυσία». (Καλός λογισμός και φιλότιμο).